Metodické materiály a návody pro učitele

Z navržených témat vyberte oblast, která vás zajímá. Můžete zvolit i cílovou skupinu, hledat i podle názvu nebo klíčového slova.  • Pro vedení škol

  Vedení programu Skutečně zdravá škola

  Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy. Ve škole zapojené do programu se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školní jídelny, dodavatelé potravin a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdravá jídla a vytvářeny základy zdravých a udržitelných stravovacích návyků. 

  Stručný návod pro školy - 7 kroků k ocenění

  K úspěšnému naplnění kritérií programu postupujte podle těchto 7 kroků.

  Návody na splnění kritérií programu

  Zde najdete návody, jak jednotlivá kritéria programu Skutečně zdravá škola nebo školka plnit. 

  Akční skupina pro zdravé stravování - jak na to

  Doporučujeme, aby na každé škole realizující program Skutečně zdravá škola, byla ustanovena pracovní skupina, odpovědná za realizaci programu. Akční skupina pro zdravé stravování je sdružení zástupců vedení školy, pedagogů, žáků a studentů a zaměstnanců školní jídelny, podporovaná rodiči. Akční skupina spolupracuje na zlepšování úrovně školního stravování a podporuje vzdělávání o potravinách a stravovací kultuře v rámci celého školního života. Akční skupina si může dát jakýkoli jiný název, záleží jen na vás. Zde najdete množství návodů, jak Akční skupinu založit a úspěšně vést.

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Vytvářejte zdravé recepty díky aplikaci ZOF

  Podpora učitelů předmětu příprava pokrmů prostřednictvím online aplikace ZOF

  Aplikaci ZOF najdete na adrese https://www.zofapp.cz/, kde je možné se také registrovat a začít ji využívat. 

  Aplikace ZOF slouží k tomu, aby uživatel mohl:

  • vytvářet recepty,
  • vést evidenci svého stravování (zapisováním toho, co jí),
  • plánovat svůj jídelníček,
  • v případě pořízení ZOF kuchařky získat funkci generátoru jídelníčků - tzn. aplikace na základě zadaných vstupních parametrů sama vytvoří jídelníček na míru.

  Online aplikace ZOF: 

  • je asistentem stravování, tzn. sama vyhodnotí kvalitu jídelníčku a nabídne i možnosti úprav.
  • je osobním asistentem, tzn. umí sledovat kvalitu jídelníčku nejen u dospělých, ale i dětí v jednotlivých věkových kategoriích, a to navíc i na základě individuálních parametrů.
  • umožňuje simulovat proces přípravy jídla - v podstatě tak učí zájemce "elektronicky vařit" - je tak skvělou přípravou a pomocníkem pro reálné vaření.
  • obsahuje rozsáhlou databázi potravin, ze kterých běžně připravujeme pokrmy, u kterých jsou i ikony znázorňující danou potravinu - děti takto pod vedením učitele získají bližší vztah k jídlu.
  • umožňuje sledovat kvalitu stravování u řady různých stravovacích režimů - vegetariánství, bezlepkového či bezlaktózového jídelníčku či různých dalších forem potravinových nesnášenlivostí.
  •  vyhodnocuje i systém alergenů.

  Využívání aplikace ZOF pro učitele předmětu Příprava pokrmů je zdarma. 

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Karetní hra "Voda a sucho"

  Hru s kartami na téma „voda a sucho“ jsme vytvořili pro učitele základních škol jako nástroj vzdělávání žáků o příčinách, důsledcích a možných řešení problematiky sucha v krajině a lese, v zemědělské krajině, ve městě a v domácnosti.

  Hra s kartami je vhodný metodický materiál do formálního i neformálního vzdělávání. 

  Postup hry s kartami:

  Karty jsou rozděleny do 3 skupin: 1. modré příčiny, 2. červené důsledky, 3. zelená řešeni.  Každá ze skupin obsahuje 4 karty – podskupiny: A - krajina a lesy, B - zemědělství-pole,  C - města, D - dům.                                                          

  V každé podskupině jsou popsány 4 projevy - situace, které lze spojovat s podskupinou modrou, červenou a zelenou. 

  G jsou vlivy globální, L jsou vlivy lokální. Na seskládaných kartách si lze ukazovat, jak lokální vlivy ovlivní situaci globální.

  Hráč se může snažit získat co nejvíce karet červených, modrých nebo zelených, ale vyšší hodnotu má získaní karet podskupiny A, B, nebo C. Například podskupina A: 1Aa, 2Aa, 3Aa – hráč tak získá příčiny, důsledky a řešeni jedné situace. (Zde A. krajina a lesy - odvodnění krajiny.) Nebo 1Ca, 2Ca, 3Ca, kdy číslo jsou příčiny, důsledky a řešení, první písmeno značí krajinu, zemědělství, město, nebo dům. Tady je C město. Až poslední stejné písmeno charakterizuje vývoj konkrétního projevu – situace od příčiny přes důsledek až po řešení. Něco jako postupka u hry v kostky.

  Z karet vytvoříme balíček, položíme na stůl popisem dolů, hráč si vždy vezme jednu kartu.  Vyhrává ten z hráčů, který má seskládanou jednu z uvedených posloupností nebo kdo jich dokáže seskládat nejvíce. Nakonec hráčům v ruce zůstávají karty přebytečné, které si směňují kartu za kartu podle toho, jakou si ten který hráč rozhodne zvolit posloupnost.

  Pro mladší hráče: karty umístíme na hromádku popisem nahoru a děti hledají a tvoří vláček z trojek, dvojek, jedniček, nebo z áček na konci, céček na konci, béček na konci, déček na konci. Pak si přečtou příběh, který si poskládali.

  Karty si můžete vytisknout ze souboru zde. Kompletní návod pro učitele, jak karty používat, je ke stažení zde

  Karty byly vyrobeny v rámci projektu "Rozvoj programu Skutečně zdravá škola", který finančně podpořil Státní fond životního prostředí.

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro mateřské školy

  Jedeme na farmu!

  Konec školního roku nebo podzimní měsíce jsou ideální pro exkurzi na farmu ve vašem okolí. Vezměte žáky a najděte si svého farmáře. Ukažte dětem, jak to vypadá na statku, dejte jim ochutnat na slunci uzrálé dobroty. Odvděčí se vám velkým zápalem a ani nepoznají, že se učí. 

  Pokud se dítěte zeptáte, odkud pochází jídlo, které jí, často uslyšíte „Ze supermarketu!“ Pokud dostaneme děti do přírody a necháme je zažít skutečný den na statku, pomůžeme jim poznat, odkud potraviny opravdu pocházejí. Navíc jim umožníme úžasný zážitek, ze kterého si odnesou dlouhotrvající vzpomínky. Cílem programu Skutečně zdravá škola je, aby všichni žáci navštívili fungující farmu alespoň jednou za školní docházku.

  Kde najdu vhodnou farmu?

  Nemusíte hledat, už jsme to udělali za vás. Připravili jsme pro vás seznam téměř 40 farem, které nabízí vzdělávací aktivity pro žáky a studenty. Na mapě najdete prověřené farmy, které nabízí vzdělávací aktivity a programy pro školáky i děti. Všichni farmáři z našeho seznamu s vámi rádi prodiskutují, jak farma funguje a jak návštěvu s žáky co nejlépe využít.  Navázáním dobré a dlouhodobé spolupráce s místním zemědělcem můžete nastavit pravidelný program návštěv v průběhu celého roku a pomoci tak žákům poznat přírodní cyklus od výsadby až po sklizeň.

  Příprava je důležitá

  Výlet na farmu v okolí školy, spolupráce s místními zemědělci a zapojení se do práce na statku jsou vše příklady aktivit z programu Skutečně zdravá škola. Připravili jsme pro vás sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace výletu na farmu. Materiály zahrnují vše od návodu na informační schůzku s farmářem, důležitá bezpečnostní a zdravotní upozornění, zajímavé aktivity, které můžete s dětmi na farmě dělat a otázky, které mohou žáci nebo učitelé zemědělci položit, až po aktivity, které váš výlet zhodnotí zpět ve třídě. Návody, jak naplánovat a úspěšně realizovat vzdělávací výlet na farmu, najdete níže. 

  Návody pro učitele

  Tento materiál je určen pro učitele či vedení škol, kteří mají zájem podpořit zdravé stravování zařazením spolupráce s místními farmáři a výrobci kvalitních potravin a aktivity na farmě provázat se školním vzdělávacím programem. Přináší návody, tipy a doporučení, jak plánovat a uspořádat návštěvu s žáky tak, aby to mělo maximální vzdělávací a výchovný efekt a zároveň byly dodrženy všechny bezpečnostní a hygienické prvky.

  Metodický materiál pro učitele pro přípravu vzdělávací exkurze na farmu

  Pracovní listy pro žáky využitelné při aktivitách na farmě​

  Pracovní listy pro žáky využitelné při aktivitách na farmě​

  Návod pro žáky jak natočit a zpracovat film o farmě. S pokračujícím vývojem stále levnějších a dostupnějších forem technologií roste schopnost používat film jako médium pro vzdělávání. S příchodem tabletových počítačů a chytrých telefonů již není nutné vlastnit konvenční videokameru, abyste se mohli ponořit do zábavného a vzdělávacího světa filmové tvorby. Úkolem žáků je vytvořit film o své návštěvě na farmě. Pomůže jim to nejen prozkoumat téma jídla a zemědělství novým způsobem, ale také se seznámí s novými technologiemi, rozvinou digitální kompetence a klíčové dovednosti, jako je týmová práce a komunikace.

  Formuláře pro učitele

  Doporučujeme, aby pedagog farmu navštívil ještě před samotným výletem s žáky. Bude se tak moci seznámit s prostředím farmy, poznat farmáře, vyhodnotit rizika, která na žáky a studenty mohou na farmě číhat, a prodiskutovat zamýšlené cíle a aktivity. 

  Tento formulář slouží k popisu nejdůležitjěších kontaktů a opatření pro úspěšné zvládnutí výletu na farmu s žáky. 

  Doporučené aktivity před výletem na farmu

  Předtím, než pojedete s žáky na farmu, zvažte realizaci výukových aktivit z tématu Příběhy jídla.

  Školní farmářský trh

  Některé školy dokonce zorganizovali vlastní školní farmářský trh, na který pozvali místní farmáře a řemeslníky, aby nabídli své produkty. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s podnikateli ve vašem regionu a pomáhat žákům poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat. Návod na uspořádání školního farmářského trhu najdete zde

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, pracovní kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 15. život na souši
 • Pro 2. stupeň základních škol

  Jak si vybíráme jídlo?

  Jak si vybíráme jídlo? - metodický balíček pro učitele

  V tomto metodickém balíčku uvádíme aktivity, které žákům přiblíží, jak se správně rozhodovat v oblasti výběru potravin a kdo a jak je může ovlivňovat. Aktivity mohou provádět samostatné třídy nebo celá škola v rámci speciální tematické akce. Pokud je to možné, žáci by měli mít možnost vyjádřit své návrhy a názory týkající se způsobu stravování ve své škole, např. co se týče určení vhodné doby pro svačinu, chování ve školní jídelně či podpory zdravého stravování.

  Jak si vybíráme jídlo? - pracovní listy pro žáky

  Příloha k metodickému balíčku: Jak si vybíráme jídlo? 

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Odkud pochází jídlo

  Metodické návody a pracovní listy 

  Odkuch pochází jídlo - Metodický balíček pro učitele

  V rámci tohoto tématu dostanou žáci příležitost zamyslet se nad tím, jaké přírodní a lidské činnosti se odehrají předtím, než se jídlo dostane na stůl. Některé plodiny potřebují minimální stupeň zpracování, jiné vyžadují celou řadu technologických úprav, a vznikají tak nepřirozené průmyslově upravené potraviny. Současně žáci pochopí, že tyto procesy se týkají lidí po celém světě a že nakupování potravin, které musely být přepravovány na velkou vzdálenost, přináší určité důsledky. Zjistí také, že jako spotřebitelé mohou ovlivnit druh potravin, které nakupují, a že řadu potravin mohou nakoupit ve svém regionu nebo si je sami vypěstovat.

  Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky I

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Jídlo na cestách

  Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky II

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Z kterých surovin se skládá...? 

  Naše paní kuchařky

  Metodický materiál k výuce příběhů jídla pro učitele základních škol. Cílová skupina: žáci základní školy od 6. do 9. ročníku. Smyslem této aktivity je vtáhnout žáky do přemýšlení a zjišťování faktů o práci kuchařek ve školní jídelně a zároveň vede k ocenění jejich práce.

  Co opravdu víme o zemědělství

  Co opravdu víme o zemědělství? - Metodiky pro učitele

  Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.

  Co opravdu víme o zemědělství - pracovní listy pro žáky

  Příloha k metodickému balíčku: Co opravdu víme o zemědělství

  Jídlo zblízka

  Jídlo zblízka - didaktický materiál pro učitele

  Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol
  a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.

  Září jako měsíc biopotravin aneb cesta ke kořenům potravin

  Smyslem tohoto materiálu je poskytnout nápady a náměty, jak by se dalo téma biopotraviny uchopit v mateřských školách a na 1. stupni základních škol a využít přitom celostátní akce Září - měsíc biopotravin. Více o akci na www.mesicbiopotravin.cz

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro mateřské školy

  Zdravé vaření s dětmi

  Umět si připravit a uvařit zdravý a chutný pokrm je dovednost, kterou by měl mít každý. Osvojovat si tuto dovednost je navíc velká zábava. Je to dovednost, kterou si ze školy žák odnese a udrží po zbytek života.

  V rámci programu Skutečně zdravá škola vyzýváme školy k tomu, aby zapojovaly žáky do aktivit, které je nadchnou pro vaření a vzdělají je o tom, jak při výběru pokrmů vybírat ty zdravé. Kromě hodin vaření v rámci školního vzdělávacího programu vyzkoušejte také kroužek vaření jako mimoškolní činnost. Níže najdete spousty materiálů, které můžete využít v hodinách vaření. 

  Úvod do tématu

  Zdravé vaření s dětmi - metodika pro učitele - úvod do tématu:

  Návod poskytuje pedagogům přehled nejdůležitějších tematických oblastí, které by měly být zahrnuty do kurzu vaření, s důrazem na upřednostňování zdravé výživy a místních produktů. Jsou to: bezpečnost a hygiena při práci, nakupování, plánování kurzu vaření a vaření samotné.

  Metodické materiály a návody

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro základní školy

  Aktivity zdravého vaření - metodický balíček pro učitele

  Metodické listy nabízí pedagogům aktivity, které jim pomohou posílit v žácích povědomí o významu zdravého stravování a důležitosti vaření, s důrazem na upřednostňování místních produktů pocházejících z ekologického hospodaření.

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření - červen, září a říjen

  Instruktážní receptury, které v sobě kloubí zdravý recept, sezónní suroviny a přehled dovedností, které přípravou receptu žáci získají. Receptury vám usnadní přípravu na hodinu vaření. Můžete si je vytisknout a zalaminovat.

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B19 Všichni žáci mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Zdravá výživa - Metodiky pro učitele

  • Zdravá výživa - metodický návod pro učitele: Tato publikace vás provede nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé výživy a výživovými doporučeními, postavenými na základě skupin potravin. Metodický materiál je rozdělen na 10 kapitol. Představí postupně všechny skupiny potravin i tekutiny, jejich základní přínos pro zdraví a výživu člověka, především žáků a dospívajících. Naznačí, jak téma zdravé výživy využívat ve školním vyučováním, ale také v praktickém životě, především na příkladě Zdravého talíře. Metodika představuje nejnovější poznatky v oblasti zdravé výživy a výživová doporučení, dále skupiny potravin, vodu a další tekutiny a uvádí, proč a jak s nimi nakládat, aby šlo o soulad se zdravým životním stylem. Didaktický materiál také vysvětluje termíny jako je přirozená strava, porce, fytochemikálie, antioxidanty, vláknina, glykemický index, umělá sladidla, skryté tuky, mastné kyseliny, cholesterol, bio potraviny, GM potraviny či fair trade.

  Obsahuje i pracovní listy pro žáky ZŠ i studenty SŠ: 

  Sezónní kalendář ovoce, zeleniny a bylinek, tak jak dozrávají v České republiceOvoce a zelenina obsahují nejvíce zdraví prospěšných látek v době své přirozené zralosti. V době sklizně bývají také zemědělské produkty nejlevnější. Využijte Sezónní kalendář k plánování jídelních lístků a zajistíte si tak vždy čerstvé a lahodné suroviny.

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  V jakém smyslu

  Stručný průvodce smyslovým učením

  Metodický materiál obsahuje rozmanité tipy na aktivity a workshopy se žáky prvního i druhého stupně ZŠ. Žáci jsou vedeni k tomu, aby prostřednictvím smyslů poznávali a učili se. Dochází tak k hloubkovému učení hravou formou, během které žáci získají mnohé znalosti, ale také se zaměří na sebe samu, konzultují své pocity a poznatky s ostatními a získávají tím cenné komunikativní i sociální a personální kompetence.

  Smysly hrají v našich každodenních životech zásadní roli. Tato role má klíčový vliv na to, jak se rozhodujeme a jak žijeme.

  Dnes víme, že vnímání reality na základě vjemů získaných prostřednictvím smyslů, má nevyhnutelný účinek na vývoj emocí, vědomí a nervového systému. Smyslové vjemy získáváme již v děloze matky od samotného začátku života. Den co den nasáváme nekonečnou sekvenci smyslových vjemů, které pocházejí z prostředí a kultury, ve kterých žijeme. Tyto vjemy definují a formují spojení v našem mozku a paměti.

  Materiál obsahuje teoretické úvody i praktická cvičení pro smyslové vnímání jídla. Praktická cvičení se zaměřují na vícesmyslové vnímání, ale také na jednotlivé smysly: zrak, čich, hmat, sluch a chuť.

  Vzdělávací materiál může pedagog využít pro všechny věkové kategorie, od předškoláků až po středoškoláky. 

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B19 Všichni žáci mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: sociální a personální kompetence, komunikativní kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 3. zdraví a kvalitní život
 • Pro 2. stupeň základních škol

  Natočte farmu - návod pro žáky jak vytvořit film z návštěvy farmy

  S pokračujícím vývojem stále levnějších a dostupnějších forem technologií roste schopnost používat film jako médium pro vzdělávání. S příchodem tabletových počítačů a chytrých telefonů již není nutné vlastnit konvenční videokameru, abyste se mohli ponořit do zábavného a vzdělávacího světa filmové tvorby.

  Úkolem žáků je vytvořit film o své návštěvě na farmě. Pomůže jim to nejen prozkoumat téma jídla a zemědělství novým způsobem, ale také se seznámí s novými technologiemi, rozvinou digitální kompetence a klíčové dovednosti, jako je týmová práce a komunikace.

  Příručka obsahuje všechny informace, které bude pedagog a žáci potřebovat, abyste mohli vstoupit do zábavného světa filmové tvorby. Příručka je rozvržena do tří částí. Každá část zahrnuje řadu aktivit pro žáky.

  Natočte farmu - návod pro žáky jak vytvořit film z návštěvy farmy

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Jídlo a já

  Vzdělávací program pro žáky 6. - 7. ročníku ZŠ v délce 16 hodin. V rámci programu žáci získají základní přehled o problematice výživy: hlavní pojmy, složení jednotlivých druhů potravin, rozdíl mezi přirozenými a průmyslově upravenými potravinami, význam výživy pro zdraví, souvislost výživy a civilizačních onemocnění, základní výživová doporučení, poruchy příjmu potravy. Součástí programu je řada praktických cvičení, exkurze na farmu a společná příprava několikachodového menu ve školní kuchyňce.

  Materiály k programu:

  Jídlo a já - vzdělávací program

  Úvodní motivační video k programu je k dispozici na youtube zde, nebo níže:

 • Pro 1. stupeň základních škol

  Duha na talíři

  Vzdělávací program pro žáky 1. - 2. ročníku ZŠ v délce 16 hodin. Hlavní myšlenkou programu je využití výtvarného potenciálu ovoce a zeleniny, jejich barevné a tvarové pestrosti a propojení tématu jídlo a vaření s řadou tvořivých aktivit a her. Obsahem programu je seznámení s vybranými druhy ovoce a zeleniny v barvách duhy, příprava jednoduchých svačinek a slavnostní stolování.

  Materiály k programu:

  Úvodní motivační video k programu je k dispozici na youtube zde nebo níže:

  Duha na talíři - vzdělávací program

  Duha na talíři – brožura

  Příloha č. 1 – soubor materiálů pro realizaci programu:

  Příloha č. 2 – soubor metodických materiálů:

  Výchova a vzdělávání k udržitelnému stravování

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro mateřské školy
  Pro vedení škol

  Školní zelinářské zahrady - jak na to

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  Vzdělávání a práce na školních zahradách přináší výhody všem: lepší zdraví a celkovou pohodu dětí a žáků, více pozornosti ve třídě, lepší prospěch a silnější vazby na místní komunitu a prostředí. To jsou jen některé z výhod, jak zahradnictví může pomoci celé vaší škole růst.

  A nepotřebujete k tomu ani obrovský pozemek, i maličký plácek za školou může být přetvořen na krásnou zahrádku pro pěstování bylin, salátů či ředkviček.  Některé školy vytvořily na svých pozemcích dokonalé „farmy“, kde nejen pěstují zeleninu a ovoce, ale dokonce chovají slepice či prasátka. Kreativitě se meze nekladou.

  Školní zahrádka může sloužit nejen tomu, aby se žáci dozvěděli, jak pěstovat některé bylinky či zeleninu, ale také k angažování kuchařek ze školní kuchyně k plánování setby těch druhů, které mohou následně použít při přípravě pokrmů ve školní kuchyni. Děti budou jíst čerstvou zeleninu s mnohem větší chutí, pokud budou vědět, že se sami podílely na pěstování.  

  Metodické návody a pracovní listy

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B20 Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do ŠVP.
  • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: pracovní kompetence, komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, sociální kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 15. život na souši
 • Pro 2. stupeň základních škol
  Pro vedení škol

  Chov slepic na školních zahradách

  Chov slepic na školních zahradách: Komplexní návod pro učitele a žáky, jak zřídit a provozovat chov slepic na školní zahradě. 

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro vedení škol

  Chov zvířat ve školách

  Chov zvířat ve školách: metodický materiál pro učitele, Dana Kellnerová, vydala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013. 

  Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena, volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat. Svůj význam mají i kontakty na zkušené chovatele.

 • Pro vedení škol

  Akce zaměřené na zapojení rodičů a veřejnosti do pěstitelských a kulinářských aktivit

  Jak zapojit veřejnost do školních aktivit

  Zapojení komunity přináší spoustu výhod. Rodiče, sousedé, místní podniky nebo místní samospráva mohou být zdrojem informací, poradenství, praktické pomoci nebo finanční podpory. Tento návod vám přináší tipy a doporučení, jak zapojit veřejnost do aktivit ve škole. 

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro mateřské školy

  Rok v zahradě - kalendář aktivit na školní zahradě dle sezóny

  Kalendář Rok v zahradě - kalendář aktivit na školní zahradě dle sezóny je praktický návod, který učitelům pomůže rozvrhnout jednotlivé aktivity, na nic nezapomenout a radovat se z malých i velkých pěstitelských úspěchů na školní zahradě. Je rozdělen do jednotlivých ročních období, od zimy, kdy plánujeme a přemýšlíme o vhodných plodinách, přes jaro, léto až po podzim, který ukončuje pěstitelskou sezónu.

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Vliv zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí

  Zemědělská produkce potravin má zásadní vliv na vzhled krajiny, stav životního prostředí člověka i přírody. Zemědělství se řadí k největším znečišťovatelům povrchových i podzemních vod. 

  Metodické návody pro učitele

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – info text pro učitele

  Text seznamuje učitele s vlivem zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí, v tomto případě je podrobněji rozebrán jeho vliv na čistotu vod. V textu jsou zmíněny hlavní příčiny ohrožení vod a možnosti řešení, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy II. ZŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

  Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

  Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – aktivita II. ZŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Víme sice, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je znečišťována chemikáliemi, a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká. Přitom voda je  nezbytná pro průběh metabolismu rostlin. Rozpouští se v ní živiny a rostliny je mohou nejen čerpat, ale také je pomocí vody umožněn jejich transport po celém těle. Voda má také význam při regulaci teploty rostliny. Pokud si mají lidé vytvořit vztah k vodě jako životodárné surovině, musíme začít s výchovou od dětí.

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy SŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

  Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

  Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pokusy SŠ

  Zásahem člověka při zemědělské činnosti se dostávají do vod látky způsobující její znečištění. Jsou to především dusičnany, vznikající používáním průmyslových hnojiv na bázi ledku, ale také amonných hnojiv, která jsou dále v půdě mikrobiálně oxidována na dusičnany. Dusičnany, vzhledem k jejich vysoké rozpustnosti ve vodě, jsou možná nejrozšířenějším podzemním kontaminantem ve světě a způsobují vážnou hrozbu pro lidské zdraví a přispívají k eutrofizaci. Dále je to aplikace různých biocidů a jiných chemických látek, používajících se na zemědělskou nebo lesní půdu, odkud se poté dostanou do vody.

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Informační podklady na výstavu

  Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří kartogramy, grafy a fotografie. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku zejména vodní eroze a zemědělství v Evropě a České republice.

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Zemědělství a klimatické změny

  Produkce, výroba, transport, obchodování a konzumace potravin má zásadní vliv na klimatické změny. Oblast zemědělství, potravinářství a související obory, patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Pokud se nám podaří změnit způsob hospodaření na půdě, chov hospodářských zvířat a složení potravin, které konzumujeme, můžeme noapak výrazně přispět k řešení klimatické krize.  Proto je nezbytné toto téma zařadit do výuky a žáky a studenty seznámit s možnými řešeními. 

  Metodické materiály pro učitele

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – info text pro učitele

  Text seznamuje učitele se základními podmínkami, které ovlivňují zemědělství, mezi něž patří i klima. Rovněž se soustředí na podmínky typické pro Českou republiku a uvádí hlavní projevy či náznaky změny klimatu, ke kterým v poslední době dochází. Dále naznačuje hlavní důsledky a rizika i nové příležitosti, které tyto změny přinášejí pro zemědělskou produkci.  Jsou zde zmíněny také možnosti adaptačních opatření v zemědělství, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy II. ZŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují na tom, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země.  V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

  Jiné změny by naopak mohly být považovány do určité míry za pozitivní, dojde k prodloužení vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pokus II. ZŠ

  Dopad lidské činnosti na klimatické podmínky na naší planetě, včetně průměrných teplot, se neustále stupňuje, ať již se jedná o spotřebu fosilních paliv, zemědělské aktivity nebo změnu využití území.

  Tím se uvolňují do atmosféry skleníkové plyny, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují skleníkový efekt, a v důsledku toho i globální oteplování.

  Zemědělství je výrazně ovlivňováno klimatem. Je důležité vědět, jaké jsou tyto dopady, a pokud jsou negativní, jak je minimalizovat nebo jak se jim přizpůsobit.

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy SŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

  Některé dopady by naopak mohly být považovány za pozitivní, prodlouží se vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – mapa SŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat. V budoucnu bude nutné, aby se zemědělství přizpůsobilo změněným klimatickým podmínkám.

  Zemědělství a klimatické změny - Informační podklady na výstavu

  Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří ikonografika, kartogramy a kartodiagramy. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku změny klimatu a zemědělství v Evropě a České republice.

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 13. klimatická opatření
  • 15. život na souši
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Plýtvání potravinami - osvěta a návody na jeho snižování

  Jak řešit plýtvání potravinami? Připravili jsme pro vás výzvu a vzdělávací materiály

  1. Zapojte vaši školu do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

  2. Provádějte osvětu mezi žáky a studenty

  Připravili jsme pro vás řadu metodických materiálů, které můžete využít k představení tématu plýtvání jídlem vašim žákům a studentům. 

  Metodické návody a pracovní listy pro učitele

  Ve školní jídelně nebo na chodbě školy můžete udělat také výstavu k tématu plýtvání potravinami, podklady níže: 

  Výtvarné zpracování tématu plýtvání

  V rámci hodin výtvárné výchovy požádejte žáky, aby výtvarným nebo grafickým způsobem vyjádřili své pocity z plýtání potravinami. Z výsledných prací můžete udělat výstavu ve školní jídelně. Nejinspirativnější práce rádi vystavíme na každoroční celostátní konferenci Skutečně zdravá škola. Inspirace od brazilských studentů zde

  Spolek Zachraň jídlo doporučuje 6 dokumentárních filmů, které nás určitě odnaučí plýtvat potravinami. 

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro mateřské školy

  Hrášek

  Vzdělávací program pro děti z MŠ v délce 16 hodin. Program využívá motivu hrášku v různých souvislostech: jeho vlastnosti, odraz v pohádkách a lidových tradicích, využití ke hrám i poznávacím aktivitám a konečně jeho pěstování, zdravotní prospěšnost a pokrmy z něj připravené. Program se skládá z několika bloků o různé délce zařazených v různých ročních obdobích a významných částech roku: PODZIM, VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE, JARO, LÉTO.

  Úvodní video

  Materiály k programu:

  Hrášek - brožura

  Hrášek – vzdělávací program

  Příloha: soubor materiálů pro realizaci programu:

 • Pro vedení škol
  Pro mateřské školy

  Inspirace ze skutečně zdravých mateřských škol

  Na jaře roku 2020 jsme vyhlásili soutěž pro kreativní pedagogy pracující v mateřských školách na téma „jídlo a my“. Do soutěže se zapojilo téměř padesát pedagogů z celkem 21 mateřských škol realizujících program Skutečně zdravá škola, kteří zaslali neuvěřitelných 48 soutěžních příspěvků – popisů vzdělávacích programů.

  Každý příspěvek přináší zajímavý nápad, jak vzdělávací program mateřské školy obohatit o téma související se zdravým stravováním, pěstováním na školní zahrádce, vařením, výletem na farmu nebo třeba sběrem tradičních místních receptů. Zaslané materiály nás nadchly natolik, že jsme se rozhodli postupně z nich vytvořit a zveřejnit soubor tipů na vzdělávací aktivity pro mateřské školy.

  Lesní klub Lesokruh v Třebechovicích pod Orebem

  Mateřská škola Benátky, okres Svitavy

  Mateřská škola „Beruška", Liberec

  Mateřská škola Dobroměřice

  Mateřská škola se zdravotnickou péčí s.r.o Frýdek – Místek

  Mateřská škola Fügnerova Louny

  Mateřská škola Brožíkova, Pardubice

  Mateřská škola Hřivice

  Mateřská škola Klubíčko, Pardubice

  Mateřská škola Kopřivnice Lubina

  Mateřská škola Rožďalovice

  Mateřská škola Slavětín

  Mateřská škola Seifertova, Jihlava

  Mateřská škola Veltěže

  MŠ Vratimov

  MŠ Záhumení, Kopřivnice

  MŠ Žďár nad Orlicí

  13. MŠ Písek

  MŠ speciální Louny

  MŠ Přemyslovců Louny

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Jídlo z blízka - metodický materiál pro učitele

  Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.

 • Pro 2. stupeň základních škol

  Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele

  Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele je návodem na realizaci vzdělávacího programu na téma „ekologické zemědělství“. Návod popisuje základní pravidla a principy ekologického hospodaření a předkládá soubor vzdělávacích aktivit, které mohou být pro učitele inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky. 

  Metodický materiál je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a pro studenty SŠ, kteří jsou pomocí blokové výuky vedeni k pochopení důležitosti ekologického zemědělství. Metodika nabízí tip na projekt, díky kterému se žáci a studenti naučí rozpoznat biopotraviny. Jako pomůcka jim slouží online film a pracovní list, učitelé mají k dispozici také podpůrný didaktický text. Samostatná práce žáků a nutnost vyhledávat samostatně informace vede k prohloubení kompetence k učení a komunikativní kompetenci a zároveň i k zisku dovedností pracovat s informacemi.

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
  B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 15. život na souši
 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Co opravdu víme o zemědělství? - Metodiky pro učitele

  Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol
  Pro vedení škol

  Školní farmářský trh

  Metodický návod pro učitele na plánování, přípravu a realizaci školního farmářského trhu. 

  Co jsou školní farmářské trhy

  Školní farmářské trhy jsou skutečné farmářské trhy, které se konají ve školních tělocvičnách, společenských místnostech, na zahradách nebo hřištích škol a jsou organizovány Skutečně zdravými školami. Dají zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti příležitost přijít a zakoupit si čerstvé lokální produkty. Na jejich přípravě a organizaci se podílí žáci pod vedením pedagogů. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s řemeslníky a zemědělci ve vašem regionu a pomáhat žákům poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat.  

  Na školních farmářských trzích jsou vítáni všichni členové místní komunity, ať už si chtějí zakoupit čerstvé lokální produkty nebo jen brouzdat mezi stánky. Organizace farmářského trhu je vzrušující poutí, která kombinuje atraktivní vzdělávací aktivity ve třídě se samotnou událostí, navíc pomáhá rozvíjet kritéria Skutečně zdravé školy a zároveň generuje žákům drobný příjem.

  Jak dlouho projekt trvá

  Celá cesta k realizaci farmářského trhu trvá dva až tři měsíce (naše praktická metodika rozvrhla aktivity na osm týdnů), což znamená, že vaše škola může získat bronzové hodnocení v poměrně krátkém čase. Projekt můžete samozřejmě realizovat rychleji, záleží na vašem pojetí metodiky. Zavedení farmářských trhů ve školách je poutavým způsobem, jak žákům v rámci vzdělávacího plánu zprostředkovat situace ze skutečného života, ve kterých se musejí ujmout vedení a mají možnost převzít zodpovědnost za své vlastní podnikání. Projekt můžete začít kdykoli, vzhledem k počasí byste ideálně měli vlastní farmářský trh uspořádat ve škole do konce listopadu.

  Detailní návod pro vás

  Návod „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na to“ poskytuje  učitelům základních škol  široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření, a zároveň  vaší škole pomáhá k naplňování kritérií nutných pro udělení bronzového hodnocení Skutečně zdravé školy.

  Projekt Školní farmářské trhy je navržen tak, aby mohl být uskutečněn během období osmi týdnů. Pro každý z těchto osmi týdnů naleznete následující podkapitoly:

  • Třídní aktivity, které se vztahují k týdennímu tématu. Ačkoli je součástí každé aktivity návod, co dělat, nebojte se ji přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovala vám a vašim žákům.
  • Pomůcky zahrnující pracovní listy k aktivitám a další podpůrné materiály.
  • Seznam úkolů pro učitele. Na cestě k bronzovému hodnocení – tabulka zdůrazňující relevantní kritéria nutná pro udělení bronzového ocenění Skutečně zdravé školy, která mohou být splněna současně s prací na organizaci trhu. Součástí jsou i příklady, jak můžete obojí propojit.

  Jak do projektu zapojit žáky?

  Školní farmářský trh je projekt, který žákům umožňuje dozvědět se něco o jídle a farmaření a zároveň rozvíjí učební osnovy novými, vzrušujícími způsoby. Žáci si mohou zlepšovat své početní dovednosti přemýšlením nad náklady, váhami, množstvím atd. Navrhování plakátů a letáčků k propagaci události zase může rozvinout jejich gramotnost a výtvarné vlohy.

  Jak vám pomůžeme

  Nebojte, nejste na realizaci projektu sami. Společně s našimi partnery vám rádi pomůžeme. Nabízíme vám:

  • Detailní metodický návod na realizaci projektu.
  • Mapu Skutečně zdravých dodavatelů, které můžete oslovit a pozvat je k účasti na vašem školním farmářském trhu.
  • Pomoc s oslovením místních řemeslníků a farmářů od Asociace regionálních značek. 
  • Propagaci celé akce, pomoc s oslovením médií ve vašem regionu.
  • Pomoc s oslovením zřizovatele vaší školy s žádostí o zapojení se do projektu, případně o finanční pomoc.
  • Prezentace Jak na školní farmářské trhy - můžete použít pro představení aktivity ostatním pedagogům nebo rodičům. 
  • Video instuktáž: Webinář o tom, jak uspořádat školní farmářský trh, od našich anglických kolegů. Webinář je v angličtině s českými titulky. 

  Propagujte vaši akci

  O akci dejte včas vědět nejen rodičům, žákům a pedagogům, ale také lidem v okolí školy. Požádejte o pomoc s propagací váš obecní či městský úřad. Informujte o akci novináře, níže najdete ukázkovou šablonu na plakát a tiskovou zprávu a grafický banner.

  Další informace, inspiraci ze škol, které již školní farmářský trh realizovali a fotografie z akcí najdete zde

  Kritéria programu Skutečně zdravá škola

  Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B1 Na naší škole funguje akční skupina.
  • B3 S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování
  • B4 Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá škola
  • B5 Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší realizujeme v praxi.
  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B20 Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do ŠVP.
  • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
  • B22 Každoročně pořádáme pro žáky, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
  • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
  • B24 Naše zkušenosti z programu SZŠ sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.

  Klíčové kompetence:

  Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: pracovní kompetence, komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské kompetence, sociální a personální kompetence

  Cíle udržitelného rozvoje:

  Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
 • Pro 2. stupeň základních škol

  Vaření

  Vzdělávací program (8 dvouhodinových bloků) k předmětu příprava pokrmů na 2. stupni ZŠ.  Program je příkladem, jak vést hodiny vaření atraktivně a inovativně tak, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci, aby docházelo k rozvoji klíčových kompetencí a současně aby připravované pokrmy byly v souladu se zásadami zdravé výživy, s důrazem na vaření ze základních přirozených potravin. V rámci programu žáci pracují samostatně v několika skupinách, jež mají různou náplň činnosti, a plní zadané úkoly dle pracovních listů. Na závěr každého bloku proběhne společná degustace připravených pokrmů a prezentace výsledků práce ostatních skupin.

  Úvodní video

  Vaření - vzdělávací program

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Karetní hra "SLOŽENÍ POTRAVIN"

  Didaktická karetní hra pro žáky od 8 let, která pomůže odpovědět na tyto otázky: 

  • Z jakých makroživin a mikroživin se skládají potraviny?
  • Jaké je složení základních druhů potravin, které pravidelně jíme?
  • Jak se liší složení přirozených a průmyslově upravených potravin?

  Karty si můžete vytisknout ze souboru zde. Kompletní návod pro učitele, jak karty používat, je ke stažení zde

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Karetní hra "Oslava dobrého jídla"

  Tuto karetní hru jsme vytvořili jako doprovod ke společné hostině na oslavu dobrého jídla. Hostinu můžete uspořádat při různých příležitostech, například jako součást jarní akce „Týden s (pra)rodiči na školní zahradě“, v červnu jako součást rozlučkové hostiny s deváťáky, nebo na podzim v rámci vašeho školního farmářského trhu. Hostinu můžete ale připravit také jako součást Dne otevřených dveří ve škole nebo první třídní schůzky s rodiči prvňáčků. Společná příprava a konzumace jídla je skvělý způsob, jak prolomit ledy a lépe se poznat.

  Hra „Oslava dobrého jídla“ je také ideální doplňkem aktivity Skutečně zdravé školy „Sejdeme se u stolu“, která pomáhá propojit různé generace a sociální skupiny prostřednictvím sdílení dobrého jídla. Hostinu „Sejdeme se u stolu“ můžete zorganizovat kdykoli v průběhu roku.

  Používání karet

  Přiložená karetní hra Oslava dobrého jídla je navržena tak, aby podnítila příběhy a vzpomínky na jídlo a lidi, které máme rádi, a aby inspirovala nový způsob nahlížení na potraviny, které si vybíráme k jídlu.  Každá karta je navržena tak, aby se hry mohl účastnit každý z hostů. Zapojujte karty v průběhu celé hostiny. Především se pokuste zajistit, aby měl každý z hostů příležitost sdílet svůj příběh i naslouchat příběhům ostatních. Pokud se na všechny karty nedostane, uložte si je na další oslavu. 

  Karty si můžete vytisknout ze souboru zde. Celý návod si stáhněte zde

  Karty byly vyrobeny v rámci projektu "Rozvoj programu Skutečně zdravá škola", který finančně podpořil Státní fond životního prostředí.

 • Pro vedení škol

  7 kroků k certifikátu Skutečně zdravá škola

  Pokud se rozhodnete plnit program Skutečně zdravá škola, postupujte podle těchto kroků k úspěšnému naplnění kritérií programu.

 • Pro 1. i 2. stupeň základních škol

  Ze statku do školy

  Prostřednictvím souboru příkladů osvědčených postupů v oblasti výuky v terénu v různých zemích EU byl vytvořen vzdělávací program pro pedagogy, který umožňuje zakomponovat zkušenosti z výuky v terénu do formálního i neformálního vzdělávání.

  Vzdělávací program Ze statku do školy rozvíjí environmentální výchovu směrem k aktivnímu, venkovnímu a participačnímu pojetí a vytváří podmínky pro spolupráci školy s místní občanskou komunitou a podnikatelskou sférou.

  Vzdělávací program obsahuje popisy projektů v těchto oblastech:

  Karty byly vyrobeny v rámci projektu "Rozvoj programu Skutečně zdravá škola", který finančně podpořil Státní fond životního prostředí.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací