Plýtvání potravinami - osvěta a návody na jeho snižování

Jak řešit plýtvání potravinami? Připravili jsme pro vás výzvu a vzdělávací materiály

  1. Zapojte vaši školu do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

  2. Provádějte osvětu mezi žáky a studenty

Připravili jsme pro vás řadu metodických materiálů, které můžete využít k představení tématu plýtvání jídlem vašim žákům a studentům. 

Metodické návody a pracovní listy pro učitele

Ve školní jídelně nebo na chodbě školy můžete udělat také výstavu k tématu plýtvání potravinami, podklady níže: 

Výtvarné zpracování tématu plýtvání

V rámci hodin výtvárné výchovy požádejte žáky, aby výtvarným nebo grafickým způsobem vyjádřili své pocity z plýtání potravinami. Z výsledných prací můžete udělat výstavu ve školní jídelně. Nejinspirativnější práce rádi vystavíme na každoroční celostátní konferenci Skutečně zdravá škola. Inspirace od brazilských studentů zde

Spolek Zachraň jídlo doporučuje 6 dokumentárních filmů, které nás určitě odnaučí plýtvat potravinami. 

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba