Sejdeme se u stolu

Sejdeme se u stolu využívá sílu dobrého jídla k vzájemnému propojení lidí různých generací a kultur prostřednictvím pěstování, vaření a společného stolování.

Chcete pomáhat propojit různé generace a kultury prostřednictvím sdílení dobrého jídla? Co kdybyste k tomu využili aktivitu Skutečně zdravé školy „Sejdeme se u stolu“?

Organizace nemusí být nijak velká ani složitá. Může to být hrstka lidí, kteří si spolu sednou a sdílejí dobré jídlo, nebo bude hostina součástí komunitní nebo školní akce, kterou již plánujete. Hostinu „Sejdeme se u stolu“ můžete zorganizovat kdykoli v průběhu roku.

Můžete ale také vaši hostinu připojit k některé celostátní akci Skutečně zdravé školy a být součástí něčeho opravdu velkého! Zjistěte si více o našich akcích a jak se do nich zapojit:

Tyto události propojují generace a zástupce místních společenství k vzájemnému poznávání při zahradničení, vaření a konzumaci dobrého jídla a mají potenciál stimulovat pravidelnou a trvalou spolupráci a zapojení školy do komunitního života.

Školy jsou ideálním místem pro pořádání hostiny „Sejdeme se u stolu“ – akce posílí zapojení vaší školy do místního společenství a představí vaši školu jako otevřenou, angažovanou instituci, které jde nejen o formální, ale také o neformální vzdělávání. Účast na akci povzbudí žáky k toleranci k odlišnostem a k inkluzivnímu vnímání potřeb ostatních osob v školní i mimoškolní komunitě.

Výhody pro školy

Sejdeme se u stolu využívá sílu dobrého jídla k vzájemnému propojení lidí různých generací prostřednictvím pěstování, vaření a společného stolování.

 • Sejdeme se u stolu je oslava dobrého jídla, která pomáhá vytvářet zdravé a udržitelné stravovací návyky mladých lidí a řeší osamělost starších lidí. Starší lidé žijí často osaměle bez možnosti promluvit si s přáteli nebo členy rodiny a řada starších osob v pečovatelských domovech se cítí osaměle. Chceme, aby hostiny Sejdeme se u stolu byly pravidelnými akcemi, které pomáhají lidem různých generací uniknout ze samoty a zlepšit jejich kvalitu života.
 • Hostina Sejdeme se u stolu je aktivitou, která ve školách rozvíjí pozitivní hodnoty. Propojení dětí s ostatními ve škole nebo v místní komunitě jim může pomoci posílit toleranci a respekt k ostatním lidem a jejich kulturám. Může mladým lidem poskytnout ideální příležitost k účasti na mimoškolních aktivitách, které propagují hodnoty spolupráce, otevřenosti a tolerance odlišnosti.
 • Zapojení žáků a studentů do organizace hostiny je navíc skvělý příklad výchovy k podnikavosti v oblasti trvalé udržitelnosti. Projekt využívá místně ukotvené vzdělávání zaměřené na žáky, prožitky, participaci a spolupráci, mezioborovost a rozvoj kompetencí žáků pro řešení problémů. Navíc přináší radost všem účastníkům.
 • Aktivitu lze velmi dobře propojit s potřebami různých předmětů a školním vzdělávacím programem.  Výsledkem několikatýdenního projektu, ve kterém se žáci dozvědí řadu zajímavostí o jídle, zemědělství, přípravě pokrmů a osvědčí své organizační dovednosti, stojí vlastní hostina – setkání místní komunity, prarodičů, seniorů, farmářů a žáků, které propojuje teorii s praxí a rozvíjí u žáků klíčové kompetence.
 • Organizace hostiny „Sejdeme se u stolu“ podporuje rozvoj zejména těchto průřezových témat: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Dobře vedený projekt se dotýká také tématu Výchovy demokratického občana.

Začínáme

Chtěli bychom, aby se hostina „Sejdeme se u stolu“ stala pravidelnou součástí života vaší školy a pomáhala lidem napříč generacemi poznávat se a sdílet radost z dobrého jídla. 

Jak by mohla hostina „Sejdeme se u stolu“ vypadat?

Hostina se může stát součástí jakékoli události, velké či malé, která spojí lidi všech věkových skupin prostřednictvím dobrého jídla. Může to být pouliční párty, kterou zorganizujete před vaší školou na oslavu školního výročí. Může to být návštěva skupiny žáků v místním domově pro seniory, kde si mohou žáci a klienti popovídat, připravit jednoduchý pokrm a společně jej sníst. Může se jednat o malou hostinu ve školní jídelně, v rámci které se rodičům a prarodičům představí kuchařky ze školní jídelny. Může to být společné drobné pohoštění rodičů či prarodičů, kteří přijdou pomoci s rozvojem školní zahrady. Může to být slavnostní oběd před Vánoci nebo poslední školní den, na který pozvete rodiče a prarodiče vašich žáků. Nebo to může být jen pár lidí různého věku, kteří si spolu sednou a sdílejí u stolu dobré jídlo.

Jídlo a stolování

Sejdeme se u stolu je jednoduše o tom, sejít se společně u dobrého jídla. Můžete požádat hosty, aby přinesli vlastní pokrmy k ochutnání, třeba oblíbené domácí jídlo, rodinnou specialitu nebo něco vhodného na piknik.

Základní pravidlo oslavy dobrého jídla je společná příprava pokrmů, které následně sníme v přátelské a sdělné atmosféře u jednoho stolu.  Dobrým jídlem rozumíme jakýkoli chutný pokrm připravený ze základních surovin.

Do přípravy pokrmů se mohou zapojit pracovnice školní jídelny a prezentovat tak své dovednosti. Doporučujeme zapojit žáky v rámci hodin přípravy pokrmů. Část surovin můžete získat z vlastní školní zahrady nebo jako dar od rodičů či přátel školy.

Finance

Hostina může poskytnout příležitost k získání finančních prostředků pro vaši školu, generování financí pro váš nejnovější projekt, vybranou charitu nebo potřebné pomůcky pro vaši školu nebo třídu. O příspěvek či dar můžete požádat místní podnikatele nebo podnikatele z řad rodičů.

Plánování

Vytvořte projektovou skupinu, do které pozvete učitele a také zástupce žáků. Společně připravte seznam nezbytných aktivit a surovin, které je potřeba naplánovat či sehnat. Podle povahy hostiny a podle toho, které osoby hodláte pozvat, nechejte žáky zjistit, co je pro takovou akci nejvhodnější.

Zeptejte se kolegů učitelů či vedení školy, se kterou skupinou obyvatel širšího okolí školy by škola ráda zlepšila své vztahy. Mohou to být sousedé, místní podnikatelé, zástupci dalších škol, klienti domovů seniorů, rodiče či prarodiče vašich žáků. Možná znají některé místní umělce nebo podnikatele, kteří by pomohli zajistit jídlo, zábavu nebo jen přijít vyprávět své životní příběhy. 

Tipy pro organizátory

 • Spojte se s námi prostřednictvím vaší regionální koordinátorky programu Skutečně zdravá škola nebo napište na tom@skutecnezdravaskola.cz. Pozvánku na vaši akci rádi zveřejníme v Kalendáři akcí, případně vám pomůžeme s napsáním tiskové zprávy a jejím šířením mezi novináře.
 • Spojte se s místními neziskovými organizacemi, domovy seniorů nebo požádejte o pomoc městský či obecní úřad. Zapojte je do organizace akce.  Nezapomeňte zapojit rodiče a prarodiče vašich žáků a studentů.
 • Pozvěte hosty napříč generacemi. Připravte aktivity, které zaujmou mladé a starší osoby na vaší školní zahradě nebo v kuchyni.
 • V rámci hostiny můžete využít karetní hru "Oslava dobrého jídla"
 • Bezpečnost všech hostů je prvořadá. Postupujte dle běžných bezpečnostních a hygienických postupů.
 • A nezapomeňte, že vaše první akce je pouze začátek. Využijte ji jako příležitost propojit školu s místními organizacemi a aktivními občany prostřednictvím pravidelných aktivit a hostin.