Akční skupina pro zdravé a udržitelné stravování

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program. Jídlo hraje důležitou roli v oblasti zdraví a pohody - wellbeingu, utváří společenské role a odráží a formuje étos školy a hodnoty jednotlivců.

Akční skupina pro zdravé stravování - jak na to

Na každé škole realizující program Skutečně zdravá škola by měla být ustanovena Akční pracovní skupina, odpovědná za realizaci programu. Akční skupina pro zdravé stravování je sdružení zástupců vedení školy, pedagogů, žáků a studentů a zaměstnanců školní jídelny a podporovaná rodiči. Akční skupina spolupracuje na zlepšování úrovně školního stravování a podporuje vzdělávání o jídle a kultuře stravování v rámci celého školního života. Níže najdete množství návodů, jak Akční skupinu založit a úspěšně vést. 

Akční plán pro zdravé a udržitelné stravování

Návody na splnění kritérií programu

Zde najdete návody, jak jednotlivá kritéria programu Skutečně zdravá škola nebo školka plnit.