Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele

Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele je návodem na realizaci vzdělávacího programu na téma „ekologické zemědělství“. Návod popisuje základní pravidla a principy ekologického hospodaření a předkládá soubor vzdělávacích aktivit, které mohou být pro učitele inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky. 

Metodický materiál je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a pro studenty SŠ, kteří jsou pomocí blokové výuky vedeni k pochopení důležitosti ekologického zemědělství. Metodika nabízí tip na projekt, díky kterému se žáci a studenti naučí rozpoznat biopotraviny. Jako pomůcka jim slouží online film a pracovní list, učitelé mají k dispozici také podpůrný didaktický text. Samostatná práce žáků a nutnost vyhledávat samostatně informace vede k prohloubení kompetence k učení a komunikativní kompetenci a zároveň i k zisku dovedností pracovat s informacemi.

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 15. život na souši