SchoolFood4Change - Školní stravování jako katalyzátor změny

Usilujeme o to, aby školní stravování bylo zdravé jak pro naše děti, tak pro naši planetu.  

Zapojte vaši školu do projektu a čerpejte výhody:

 1. Využití "celoškolního přístupu ke stravování" a podpora při jeho zavádění - jde o metodu, na které je založen program Skutečně zdravá škola
 2. Kritéria se více méně shodují s kritérii programu Skutečně zdravá škola
 3. Certifikát na evropské úrovni - prestiž a exkluzivita vaší školy
 4. Sdílení dobré praxe a zkušeností s ostatními zúčastněnými školami v ČR a v EU
 5. Finanční příspěvek a podporu při organizaci akcí:
  • exkurze na farmu s dětmi či žáky
  • den školní jídelny/školní farmářský trh ve škole
  • seminář o zavádění celoškolního přístupu
  • praktické školení kuchařek školní jídelny
  • receptury a návody pro kuchařky
  • setkání se zúčastněnými školami v sousedních zemích (Vídeň, Německo)
  • setkání s dalším zapojenými školami v ČR každý rok
  • odborné znalosti a podpora týmu SF4C

Registrovat se do projektu můžete vyplněním tohoto formuláře

Aktuality: 

Výstupy projektu: 

Projekt je financován z evropského programu Horizont2020, potrvá do konce 2025 a v České republice jeho aktivity řídí spolek Skutečně zdravá škola.

V rámci realizace projektu SchoolFood4Change usilujeme o naplnění těchto úkolů:

 1. Vypracovat a otestovat nové postupy pro zadávání veřejných zakázek na školní stravování při zajištění cílů udržitelnosti a podpory zdraví.
 2. Vyvinout a uvést do života revoluční „celoškolní přístup ke stravování“ tak, aby se školy staly katalyzátory systémové změny potravinových systémů prostřednictvím vzdělávání, principů cirkulární ekonomiky a sociálně inovativnímu stravování.
 3. Zvýšit kvalitu školního stravování vyškolením kuchařek, aby dokázaly pracovat zručněji a efektivněji, a vytvořit inovativní receptury šetrné ke klimatu prostřednictvím lokálně specifických pokrmů.

Web projektu: https://schoolfood4change.eu/