SchoolFood4Change - Školní stravování jako katalyzátor změny

Usilujeme o to, aby školní stravování bylo zdravé jak pro naše děti, tak pro naši planetu.  

Zapojte vaši školu do projektu a čerpejte výhody:

 1. Využití "celoškolního přístupu ke stravování" a podpora při jeho zavádění - jde o metodu, na které je založen program Skutečně zdravá škola
 2. Kritéria se více méně shodují s kritérii programu Skutečně zdravá škola
 3. Certifikát na evropské úrovni - prestiž a exkluzivita vaší školy
 4. Sdílení dobré praxe a zkušeností s ostatními zúčastněnými školami v ČR a v EU
 5. Finanční příspěvek a podporu při organizaci akcí:
  • exkurze na farmu s dětmi či žáky
  • den školní jídelny/školní farmářský trh ve škole
  • seminář o zavádění celoškolního přístupu
  • školení kuchařek školní jídelny
  • receptury a návody pro kuchařky
  • setkání se zúčastněnými školami v sousedních zemích 
  • setkání s dalším zapojenými školami v ČR každý rok
  • odborné znalosti a podpora týmu SF4C

Registrovat se do projektu můžete vyplněním tohoto formuláře

Aktuality: 

 • Od dubna startují vzdělávací semináře pro kuchařky a pedagogy s názvem Jak na zdravější a udržitelnější stravování ve škole. Semináře proběhnout na 8 místech České republiky a jsou pro všechny zdarma. Lektorky Skutečně zdravé školy představí nejnovější vědecké poznatky o problematice stravování předškolních a školních dětí. Představí opatření, nástroje a možností, jak přiblížit žákům pestré, vyvážené a udržitelné školní stravování. Nabídne podněty ve formě praktických nástrojů pro zavádění změn v praxi školních jídelen, počínaje novým pojetím receptu, jídelníčku a aktivního učení. Místa a termíny seminářů včetně detailního programu najdete v Kalendáři akcí
 • 12. - 13. 2.2024 proběhne v Nitře na Slovensku další regionální setkání účastníků projektu. Na programu jsou mimo jiné návštěvy ve třech základních školách zapojených v programu Skutočně zdraváš škola. 
 • 4.11.2023: na konferenci Skutečně zdravá škola se budeme věnovat dvěma projektovým tématům: nákupu jídla zblízka do školních jídelen a Celoškolnímu přístupu ke stravování. 
 • Další škola splnila bronzová kritéria programu: Mateřská škola Dobroměřice. Gratulujeme celému týmu. 
 • První školou, která úspěšně splnila bronzová kritéira v programu SF4Ch, je Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371. Skvělá práce, gratulujeme!
 • 4.11.2023: Konference Skutečně zdravá škola - seminář jak vytvořit Akční tým a Plán zavádění Celoškolního přístupu ke stravování, včetně praktických příkladů z praxe zapojených škol, představení vzdělávacích aktivit pro zapojené školy v roce 2024 a 2025
 • 27.9.2023 - Webinář: Pilíř D - Komunita a partnerství. Registrace zde
 • 18. - 19.1.2023: Regionální setkání a exkurze zástupců zapojených škol, Vídeň, Rakousko. Zpráva z akce zde
 • 1.12.2022: Online webinář pro školy se zájmem o zapojení 

Výstupy projektu: 

Projekt je financován z evropského programu Horizont2020, potrvá do konce 2025 a v České republice jeho aktivity řídí spolek Skutečně zdravá škola.

V rámci realizace projektu SchoolFood4Change usilujeme o naplnění těchto úkolů:

 1. Vypracovat a otestovat nové postupy pro zadávání veřejných zakázek na školní stravování při zajištění cílů udržitelnosti a podpory zdraví.
 2. Vyvinout a uvést do života revoluční „celoškolní přístup ke stravování“ tak, aby se školy staly katalyzátory systémové změny potravinových systémů prostřednictvím vzdělávání, principů cirkulární ekonomiky a sociálně inovativnímu stravování.
 3. Zvýšit kvalitu školního stravování vyškolením kuchařek, aby dokázaly pracovat zručněji a efektivněji, a vytvořit inovativní receptury šetrné ke klimatu prostřednictvím lokálně specifických pokrmů.

Web projektu: https://schoolfood4change.eu/