Provádějte osvětu mezi žáky a studenty

Připravili jsme pro vás řadu metodických materiálů, které můžete využít k představení tématu plýtvání jídlem vašim žákům a studentům. 

Metodické návody a pracovní listy pro učitele

Ve školní jídelně nebo na chodbě školy můžete udělat také výstavu k tématu plýtvání potravinami, podklady níže: 

Výtvarné zpracování tématu plýtvání

V rámci hodin výtvárné výchovy požádejte žáky, aby výtvarným nebo grafickým způsobem vyjádřili své pocity z plýtání potravinami. Z výsledných prací můžete udělat výstavu ve školní jídelně. Nejinspirativnější práce rádi vystavíme na každoroční celostátní konferenci Skutečně zdravá škola. Inspirace od brazilských studentů zde

Spolek Zachraň jídlo doporučuje 6 dokumentárních filmů, které nás určitě odnaučí plýtvat potravinami. 

Propagace

Dejte vědět všem žákům a rodičům o tom, že se vaše škola do výzvy zapojila. Můžete použít logo výzvy a také plakát

Manuál pro střih videa: V rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám! realizovaného v Královehradeckém kraji, byl vytvořen pro zapojené školy návod, jak sestříhat reportáž z akce. Materiál je pro vás k dispozici a budeme rádi, když jej s vašimi žáky využijete při propagaci vašich aktivit. Realizováno za podpory Královehradeckého kraje.