Buďte aktivní a angažovaní rodiče

Jako rodič máte moc – každý měsíc platíte nemalé částky za stravování svého dítěte. Místní politici a ředitelé škol musejí naslouchat rodičům, kteří se aktivně angažují pro změny.

  • Žádné změny se nestanou samy od sebe – pokud nebudeme změny aktivně požadovat, stávající situace se nezlepší.
  • Máte dovednosti, které škola potřebuje – nabídněte škole nebo sdružení rodičů své zkušenosti a dovednosti v oblasti tvorby zdravé kultury stravování.

Jak na to?

Abychom dokázali prosadit kvalitnější a udržitelnější stravování ve školách, potřebujeme vaši podporu. Níže najdete několik rad či tipů, jak nám můžete pomoci.

Buďte aktivní

Nejvíce nám pomůžete, pokud budete aktivní ve svém regionu. Informujte o programu Skutečně zdravá škola ředitele či ředitelku vaší školy. 

Spojte síly

Doporučujeme vám spojit se s dalšími rodiči ve škole vašich dětí, zjistit momentální situaci, společně připravit vaši představu o možných zlepšeních a následně diskutovat s vedením školy. Sdružení rodičů může následně přerůst v akční skupinu pro zdravé stravování, která již má konkrétní úkoly a do které je zapojeno celé spektrum odpovědných osob, včetně zástupců žáků. 

Ve vaší škole by měla být zřízena školská rada s povinným zastoupením rodičů. Je to prostředek, jak prosadit změny i v oblasti stravování. Ujistěte se, že téma zdravého školního stravování je v rámci práce školské rady řešeno. 

Při vaší škole by také měla fungovat stravovací komise, kterou jmenuje ředitel školy a do které je potřeba nominovat zástupce aktivních rodičů. Členové stravovací komise mohou komunikovat s vedením školní jídelny, ochutnávat pokrmy a diskutovat o možnostech zlepšení. Prostřednictvím stravovací komise a sdružení rodičů iniciujte na vaší škole registraci do programu Skutečně zdravá škola. Pokud se vám to podaří, postupujte dále podle těchto 7 kroků.

Čerpejte informace

Využijte informací na webu Skutečně zdravá škola, případně se spojte s naším regionálním koordinátorem ve vašem kraji - podle svých vlastních možností s ním můžete spolupracovat na aktivitách v regionu.

Sdílejte informace

Sdílejte s námi své úspěchy. Pokud se vám podaří ve vaší škole jakékoli pozitivní změny, dejte nám o nich vědět buďto na facebook, nebo na e-mail tom@skutecnezdravaskola.cz.