Podpořte rozvoj zdravé a udržitelné kultury stravování ve vaší škole

Přidejte se k více  než pěti stovkám škol, které již zlepšují stravování ve škole a vzdělávají děti a žáky o jídle.

Zapojení do programu Skutečně zdravá škola a školka přináší výhody:

 • Zlepšuje kvalitu školního stravování, což zvýší atraktivitu školy mezi rodiči.
 • Obohacuje školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku a pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova v RVP.
 • Zvyšuje atraktivitu školy = více žáků = více peněz do rozpočtu školy.
 • Chcete znát více důvodů? Čtěte zde

Co Skutečně zdravé školy a školky dělají

 • Žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu - děti získávají dovednosti lídrů a učí se poukazovat na věci, které by se měly změnit. 
 • Začleňují téma stravování, jídla a šetrného hospodaření v zemědělství do vzdělávacího programu
 • Nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • Organizují výlety na místní farmy
 • Pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • Nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče
 • Pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • Zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře.