V jakém smyslu

Stručný průvodce smyslovým učením

Metodický materiál obsahuje rozmanité tipy na aktivity a workshopy se žáky prvního i druhého stupně ZŠ. Žáci jsou vedeni k tomu, aby prostřednictvím smyslů poznávali a učili se. Dochází tak k hloubkovému učení hravou formou, během které žáci získají mnohé znalosti, ale také se zaměří na sebe samu, konzultují své pocity a poznatky s ostatními a získávají tím cenné komunikativní i sociální a personální kompetence.

Smysly hrají v našich každodenních životech zásadní roli. Tato role má klíčový vliv na to, jak se rozhodujeme a jak žijeme.

Dnes víme, že vnímání reality na základě vjemů získaných prostřednictvím smyslů, má nevyhnutelný účinek na vývoj emocí, vědomí a nervového systému. Smyslové vjemy získáváme již v děloze matky od samotného začátku života. Den co den nasáváme nekonečnou sekvenci smyslových vjemů, které pocházejí z prostředí a kultury, ve kterých žijeme. Tyto vjemy definují a formují spojení v našem mozku a paměti.

Materiál obsahuje teoretické úvody i praktická cvičení pro smyslové vnímání jídla. Praktická cvičení se zaměřují na vícesmyslové vnímání, ale také na jednotlivé smysly: zrak, čich, hmat, sluch a chuť.

Vzdělávací materiál může pedagog využít pro všechny věkové kategorie, od předškoláků až po středoškoláky. 

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B19 Všichni žáci mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: sociální a personální kompetence, komunikativní kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 3. zdraví a kvalitní život