Zavolejte farmáři

Živé videohovory mezi farmářem a žáky ve třídě

Zavolejte farmáři je vzrušující projekt, který jednou za měsíc využívá živé desetiminutové videohovory mezi zemědělci na farmě a žáky ve třídě k informování o tom, co se aktuálně na farmě děje.

Zavolejte farmáři využívá síly a možností běžně dostupných digitálních nástrojů k tomu, aby inspiroval, zapojil a vzdělával mladé lidi nejen o cestě potravin z farmy na vidličku, ale také o neustále se měnícím a rozmanitém fungování zemědělství. Žáci využívají digitální nástroje k pravidelnému „setkávání“ se svým farmářem přímo ze třídy prostřednictvím aplikace FaceTime nebo Skype, diskutují o aktivitách na statku, kladou otázky, a seznamují a v reálném čase se učí porozumět výzvám a problémům, kterým každý den zemědělci čelí.

Pro učitele

Zapojení se do projektu Zavolejte farmáři vám umožní oživit váš výklad v rámci vyučování, stačí k tomu běžné technologické vybavení ve vaší třídě – mobilní telefon nebo notebook připojený k internetu, dataprojektor nebo chytrá tabule. Pravidelná komunikace s ukázkou skutečného života farmy a farmáře vám poskytne možnost představit žákům nejen, odkud pochází jídlo, ale také pochopit řadu praktických aspektů života v přírodě, což můžete využít v různých vzdělávacích programech a tématech, jako například zeměpis, klimatická změna, genetika, biologie, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí, fyzika, role opylovačů v přírodě, život hospodářských zvířat a další.

  • Seznam zapojených farem najdete zde
  • Seznam metodických návodů a pracovních listů na vhodné doplňkové aktivity najdete zde

"Propojení přes internet nemělo chybu, děti byly nadšené. Zaujaté a doslova vtažené přes obraz až na farmu. Po video návštěvě na farmě jsme si s dětmi zpětně sedly a povídaly zážitky, děti nakreslily, co se jim nejvíce líbilo, co je zaujalo. Jsou to převážně obrázky ukazované zeleniny, různě velkých jablek a plata s vajíčky. Zvířátka byla také pěkným zpestřením, děti se pak rozpovídaly, převážně ty, co jezdí za prarodiči mají alespoň slepice nebo psy. Říkaly vlastní zkušenosti jak ohledně zahrádky a pěstování, tak ohledně zvířectva. Videohovor rozpoutal velmi živou diskusi v naší třídě, děti byly nadšené vším, co viděly." Michaela Vavřínová, učitelka, MŠ Brožíkova Pardubice

Pro zemědělce

Účast v projektu Zavolejte farmáři vám umožní komunikovat přímo s příští generací zákazníků a překlenout propast, která dnes existuje mezi zemědělci a veřejností. Zemědělci jako vy mají možnost vzdělávat děti a mládež o tom, odkud pochází jejich jídlo, oživit výuku ve třídě, propagovat zdravé stravování a inspirovat budoucí pracovní sílu k zapojení se do produkce potravin. Dobrovolným poskytnutím vašeho času na komunikaci s žáky přispějete k vytváření relevantních a poutavých vzdělávacích příležitostí založených na skutečném životě. Pro zapojení do projektu Zavolejte farmáři potřebujete pouze mobilní telefon s aplikacemi Facetime (iPhone) nebo Skype, jednou za měsíc přibližně 10 minut času k vlastnímu video hovoru.