Zdravé vaření s dětmi pro mateřské školy

Umět si připravit a uvařit zdravý a chutný pokrm je dovednost, kterou by měl mít každý. Osvojovat si tuto dovednost je navíc velká zábava. Je to dovednost, kterou si ze školy žák odnese a udrží po zbytek života.

V rámci programu Skutečně zdravá škola vyzýváme mateřské školy k tomu, aby zapojovaly děti do aktivit, které je nadchnou pro vaření a vzdělají je o tom, jak při výběru pokrmů vybírat ty zdravé. Níže najdete spousty materiálů, které můžete využít v hodinách vaření s dětmi v mateřských školách. . 

Úvod do tématu

Zdravé vaření s dětmi - metodika pro učitele - úvod do tématu:

Návod poskytuje pedagogům přehled nejdůležitějších tematických oblastí, které by měly být zahrnuty do kurzu vaření, s důrazem na upřednostňování zdravé výživy a místních produktů. Jsou to: bezpečnost a hygiena při práci, nakupování, plánování kurzu vaření a vaření samotné.

Metodické materiály a návody

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B16 Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba