Ze statku do školy

Prostřednictvím souboru příkladů osvědčených postupů v oblasti výuky v terénu v různých zemích EU byl vytvořen vzdělávací program pro pedagogy, který umožňuje zakomponovat zkušenosti z výuky v terénu do formálního i neformálního vzdělávání.

Vzdělávací program Ze statku do školy rozvíjí environmentální výchovu směrem k aktivnímu, venkovnímu a participačnímu pojetí a vytváří podmínky pro spolupráci školy s místní občanskou komunitou a podnikatelskou sférou.

Vzdělávací program obsahuje popisy projektů v těchto oblastech:

Karty byly vyrobeny v rámci projektu "Rozvoj programu Skutečně zdravá škola", který finančně podpořil Státní fond životního prostředí.