Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Projekt realizuje každá škola samostatně podle následujícího scénáře: 

1. Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám 

  • Registrujete se: jednoduše pošlete zprávu o vašem zapojení do výzvy na adresu tom@skutecnezdravaskola.cz. Vaši školu zařadíme do seznamu na webu Skutečně zdravé školy. 
  • Stanovte konkrétní cíle: po vyhodnocení auditu stávajícího stavu (viz níže) si škola stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele. 

2. Proveďte osvětu 

S využitím poskytnutých metodických materiálů pedagogové začlení téma do vyučování, provedou osvětu o tématu plýtvání jídlem a motivují žáky ke změnám. 

3. Proveďte audit stávajícího stavu 

  • Zjištění stávajícího stavu: žáci se ve spolupráci s pedagogy zapojí do monitorování množství a složení odpadů ve formě zbytků ve školní jídelně. Sběr dat probíhá jeden den až týden, žáci sledují a vyhodnocují množství a složení vyhazovaných zbytků a zjišťují důvody nedojídání. K dispozici mají formuláře na sběr dat.
  • Vyhodnocení stávajícího stavu: žáci ve spolupráci s pedagogy vyhodnotí zjištěná data a představí výsledky ostatním žákům, pedagogům, kuchařkám a rodičům.
  • Monitoring stavu: žáci průběžně jednou za čtvrt roku provedou audit a sbírají data o množství odpadu ve školní jídelně a porovnávají se stavem na začátku projektu.

4. Vytvořte akční plán snižování množství odpadu ve školní jídelně 

Žáci ve spolupráci s pedagogy a pracovníky školní jídelny vypracují akční plán konkrétních kroků vedoucích ke snižování množství vyhazovaných pokrmů ve školní jídelně. Akční plán školy „Miluji jídlo, neplýtvám“ žáci představí celé škole. Naplňování plánu škola průběžně vyhodnocuje a zveřejňuje výsledky. K dispozici je seznam Opatření ke snižování plýtvání jídlem ve školních jídelnách

Scénář realizace projektu jako soubor pdf

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba