Dopřejte školákům chutné a zdravé potraviny z vašeho regionu

Ve vašich školách vytvoříme kulturu stravování, která pomůže vzdělávat studenty ke zdravému životnímu stylu a podpoří udržitelný rozvoj regionu.

Co zřizovatelům škol a školních jídelen nabízíme

Zdraví lidé

 • Analýza školní jídelny: Analýza zjistí současný stav jídelníčku a použitých surovin ve vztahu k jejich čerstvosti a sezónnosti, používání přísad a polotovarů, využívání surovin a produktů od regionálních podnikatelů a zemědělců. Zpráva z analýzy obsahuje: hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj, doporučení k úpravám jídelního lístku s návrhy nových pokrmů, doporučení k nahrazení polotovarů za čerstvé suroviny, zhodnocení nabídky nápojů a návrh řešení, tipy, jak zatraktivnit nabídku podávané čerstvé zeleniny, seznam doporučených dodavatelů a surovin z regionu.
  Cena: 3 000 Kč/školní jídelna (zapojená v programu Skutečně zdravá škola), ostatní 3 900 Kč
 • Monitoring solení: Cílem monitoringu solení je zjištění, jak školní jídelna využívá sůl při přípravě pokrmů ve srovnání s doporučeními Světové zdravotní organizace - WHO. 
  Cena: 1 500 Kč/školní jídelna (zapojená v programu Skutečně zdravá škola), ostatní 1 900 Kč
 • Praktické školení pro personál školní jídelny: Školení představí důležitost zařazování čerstvých a sezónních surovin z regionu, snižování obsahu soli a množství sladidel, využití tradičních potravin. K navrženým pokrmům dostává jídelna normy a postupy přípravy.
  Cena: 1 200 Kč/osoba ze Skutečně zdravé školy, 1 500 Kč/osoba z nezapojené školy

Ekonomicky silný region

 • Skutečně zdravá jídelna: nezávislé ověření veřejných jídelen, že poskytovatel stravovacích služeb připravuje pokrmy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu, bez použití polotovarů a aditiv. Program je vhodný pro jídelny domovů seninorů a zdravotnických zařízeních.
  Cena: 5 000 Kč za inspekční návštěvu a kontrolu plnění kritérií v každé provozovně

 • Skutečně zdravý dodavatel: propagace prověřených dodavatelů kvalitních produktů do veřejného stravování. Možnost rozšiřování databáze ve spolupráci s městkým či krajským úřadem a MAS.

Environmentálně stabilní region

Smysluplné vzdělávání

 • Program Skutečně zdravá škola: soustavná podpora škol programovou manažerkou, pomoc při naplňování kritérií, vyhledávání regionálních dodavatelů, pomoc s organizací osvětových a vzdělávacích aktivit.
  Cena: 2 400 Kč za školu a rok