Vytvořte akční plán na snižování množství odpadů ve školní jídelně

Poté, co vyhodnotíte výsledky auditu, vypracujte akční plán, ve kterém si stanovítte konkrétní cíle snížení množství odpadu z vaší jídelny.

Akční plán by měl obsahovat:

  • Popis cíle, kterého chcete dosáhnout (například: do konce roku 2024 snížíme množství odpadu ve školní jídleně o 40 procent, do konce roku 2025 o dalších 20 procent)
  • Popis opatření, které chcete realizovat
  • Odpovědné osoby za každé opatření
  • Termíny dosažení výsledku jednotlivých opatření směřujících k cíly

Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele. Náměty a nápady na opatření snižující množství odpadu ve školní jídelně najdete v Seznam opatření na snížení množství odpadů jako pdf dokument.