Odkud pochází jídlo

Metodické návody a pracovní listy 

Odkuch pochází jídlo - Metodický balíček pro učitele

V rámci tohoto tématu dostanou žáci příležitost zamyslet se nad tím, jaké přírodní a lidské činnosti se odehrají předtím, než se jídlo dostane na stůl. Některé plodiny potřebují minimální stupeň zpracování, jiné vyžadují celou řadu technologických úprav, a vznikají tak nepřirozené průmyslově upravené potraviny. Současně žáci pochopí, že tyto procesy se týkají lidí po celém světě a že nakupování potravin, které musely být přepravovány na velkou vzdálenost, přináší určité důsledky. Zjistí také, že jako spotřebitelé mohou ovlivnit druh potravin, které nakupují, a že řadu potravin mohou nakoupit ve svém regionu nebo si je sami vypěstovat.

Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky I

Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Jídlo na cestách

Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky II

Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Z kterých surovin se skládá...? 

Naše paní kuchařky

Metodický materiál k výuce příběhů jídla pro učitele základních škol. Cílová skupina: žáci základní školy od 6. do 9. ročníku. Smyslem této aktivity je vtáhnout žáky do přemýšlení a zjišťování faktů o práci kuchařek ve školní jídelně a zároveň vede k ocenění jejich práce.

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské a sociální kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba