Naše projekty

Skutečně zdravá škola, z.s. realizuje momentálně tyto projekty hrazené z veřejných prostředků: 

Název projektu: SchoolFood4Change

Projekt finančně podpořil: Program Horizont 2020

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2022 – 31.12.2025

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je přeměnit školní stravování do nového paradigmatu, podporujícího veřejné zdraví a územní odolnost. Projekt se bude snažit smysluplně přispět k inovativním systémovým změnám potravinového systému napříč EU zavedením udržitelného a zdravého celoškolního přístupu v rámci celoevropské multiplikační iniciativy, do které bude zapojeno tisíc škol od mateřských, přes základní, střední až po vysoké školy.

Název projektu: Digital Food Education in a Changing World

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.6.2021 – 31.5.2023

Cíl projektu: umožnit učitelům přístup k online vzdělávaím nástrojům a podpoře při poskytování digitálního vzdělávání v post-covidovém digitálním prostředí.

Název projektu: Planet Friendly Schools - Practical climate change and environmental solutions with communities around schools, through the topic of food

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.9.2020 – 31.8.2023

Cíl projektu: vytvořit online platformu pro sdílení osvědčených postupů z 10 partnerských zemí - praktická řešení v oblasti změny klimatu a ochrany životního prostředí v rámci školního prostředí prostřednictvím tématu jídlo.

Název projektu: Budování kapacit pro vzdělávání k udržitelnosti prostřednictvím rozvoje kultury zdravého a udržitelného stravování ve školách

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.3.2022 – 28.2.2024

Cíl projektu: Hlavním cílem partnerství je rozvoj nadnárodní sítě programů Skutečně zdravá škola (SZŠ) zvýšením kvality práce a postupů a budováním kapacity obou partnerů.

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání skrze praktické aktivity: vaření a stolování

Projekt finančně podpořil: Fondy EHP v rámci programu Vzdělávání

Termín zahájení a ukončení: 1.8.2021 – 31.7.2023

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit inkluzi romských dětí a žáků ve vzdělávání prostřednictvím vzdělávání učitelů a učitelek a vytvořením vzorových vzdělávacích programů pro mateřské i základní školy. V rámci projektu spolupracujeme s norským partnerem – střední školou v Nannestadu.

Název projektu: Posílení Skutečně zdravé školy

Projekt finančně podpořil: Program Active Citizens Fund, Fondy EHP a Norska

Termín zahájení a ukončení: 1.4.2022 – 31.3.2024

Cíl projektu: inovovat a zlepšit nabízené služby a produkty Skutečně zdravé školy pro školy a mateřské školy. V rámci projektu vytvoříme sadu praktických nástrojů k zefektivnění práce a posílení naší organizace dovnitř i navenek.

Název projektu: Zdravé a bezpečné svačinky

Projekt finančně podpořilo: Ministerstvo zemědělství

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2022 – 31.12.2022

Cíl projektu: Vzdělávání o zdravé výživě v základních školách. V rámci projektu vytvoříme metodický materiál k tématu školních svačin. Materiál bude ověřen v 11 školách.  Ve třech školách se uskuteční semináře pro učitele a rodiče.