Zdravá školní jídelna

Tento materiál má za cíl pomoci školám zlepšit atmosféru ve svých školních jídelnách, a tím dosáhnout lepší kultury stravování. Je určen pro základní i střední školy a využívat by jej měli především ředitelé a vedení školy ve spolupráci s pedagogy a pracovníky školní jídelny. Ideálně by se do realizace „zdravé školní jídelny“ měli zapojit i žáci a studenti a jejich rodiče tak, jak navrhujeme v dalším návodu pro Akční skupiny pro zdravé stravování.

Pokud školní jídelna poskytne radostné a příjemné prostředí, budou se tam školáci rádi vracet. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách je jen jedna stránka problému. Druhou stránkou je motivovat mladé lidi k tomu, aby do jídelny chodili s chutí. Pokud se školní jídelna stane radostným, příjemným
prostředím, lidé se tam budou vracet rádi.

Zdravá jídelna - Didaktické texty a metodické listy pro učitele základních a středních škol. Tato brožura vám poskytuje návod, jak překonat některé překážky na cestě transformace školní jídelny na lepší a příjemnější místo.
Prosadit změny nebude snadné, obzvláště pokud nemáte plnou podporu všech zúčastněných. Ať už jste kuchař, ředitel školy nebo místní zastupitel, tato brožura vám zprostředkuje informace a tipy, jak můžete problematiku řešit.

Zdravá jídelna - průzkum - Tato brožura přináší náměty, jak zlepšovat atmosféru a prostředí ve školní jídelně.
Nejprve je potřeba zjistit současný stav, ke kterému využít dotazníkové šetření. Prostřednictvím tohoto projektu zapojíte žáky do řešení kultury stravování ve škole a pomůžete jim získat důležité dovednosti, jako je otevřená komunikace, vyjednávání, aktivní řešení problémů, tvorba a analýzadotazníku, využití výpočetní techniky pro statistickou analýzu dat aprezentace výsledků.