Co o programu říkají pedagogové a ředitelé škol

 • Jsme rádi, že jste naše snažení v oblasti zlepšení stravování žáků školy ocenili a že jsme bronzový odznak získali. Na cestě za jeho udělením jsme získali hodně nových poznatků, zkušeností. Účastnili jsme se mnoha seminářů i konferencí, vzdělávání v oblasti zdravého stravování se setkávalo u všech kuchařek s pozitivním ohlasem. Bojovali jsme v oblasti stravování s nezdravými návyky a zvyklostmi, které si děti přinášejí z domova, případně i se stereotypními představami u dospělých. A můžeme říci, že posun ve všech oblastech skutečně pozorujeme. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále.

  Mgr. Alena Grajciarová

  ředitelka Základní školy M. Alše Zlín
 • U programu Skutečně zdravá škola hodně vnímám propojení v rámci společné komunity. Všichni mohou vnímat změny, u kterých může být základní nebo mateřská škola tou inspirací, tím podnětem. Je pak super, mají-li všechny změny právě přesah do rodin, do života obce. Ještě jednou díky za iniciativu SZŠ, protože je prostě báječná a nám pomáhá nastavit změny v našich životech. Prostřednictvím programu se nám daří realizovat ten "vyšší cíl" - a tím je trvale udržitelný rozvoj.

  Monika Kovalská

  vedoucí učitelka Školičky Kamarád Nové Veselí
 • Zapojení naší školy do programu vnímáme jako finalizaci našich programových a koncepčních plánů, které jsme si stanovili jako zásadní směr ve vzdělávání a výchově školních dětí směrem ke zdraví a správným návykům v oblasti zdravého životního stylu. Naše pedagogická práce v oblasti zdravého životního stylu a péče o správný přístup k jídlu a ke stravování již probíhala v minulosti, ale teprve s plněním programu SZŠ jsme všemu dodali smysl.

  Jaroslav Kužel

  Ředitel Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
 • Program Skutečně zdravá škola nám pomohl nastartovat vizi zdravého a vyváženého stravování. Školní jídelna a kuchyně se stávají plnohodnotnou součástí vzdělávání v našem školním společenství žáků, rodičů, učitelů i kuchařek. Výchova ke zdraví se tak od prostého učení dle vzdělávacích plánů posouvá do reálného života jako výchova ke zdravému stravování a životnímu stylu.

  Tomáš Jedlička

  Ředitel Waldorfské základní a mateřské školy Brno
 • Tento program bych dalším školám vřele doporučila, neboť každé dítě si zaslouží, aby v průběhu své devítileté povinné docházky dostávalo šanci na lepší zdravější život, šanci naučit se přemýšlet o tom, co jím a proč. Program dává jasná kritéria, která přímo vedou školu nejen ke zlepšení školního stravování, ale i k tomu, jak vést žáky k zodpovědnosti za své zdraví.

  Tereza Bicanová

  Školní koordinátorka na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
 • Program Skutečně zdravá škola nám přinesl možnost zamyslet se komplexně nad tématem zdravého stravování a zdravého životního stylu vůbec. Určitě jej doporučuji. Díky programu máme možnost vtáhnout do spolurozhodování nejen pedagogy z mateřské a základní školy, ale i zástupce rodičů a žáky a získat tak široké spektrum názorů. 

  Mgr. Dana Veselá, Ph.D

  Ředitelka, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
 • Jsem matka dítěte, které navštěvuje Skutečně zdravou školku. Chci Vám velice poděkovat, jsem nadšená tím, jak se stravování v naší školce zlepšilo – a nejen já, ale i ostatní rodiče. Dostali jsme několikrát ochutnávku jídel, bylo to a výborné a dětem ve školce chutná. Jídelníčky jsou navíc vítanou inspirací i pro nás, maminky.

  Lenka Kulhavá

  Maminka