Co o programu říkají pedagogové a ředitelé škol

 • Když jsme vstupovali do projektu Skutečně zdravá škola, neměli jsme ani tušení, jak nás tento projekt strhne. Po prvním úspěchu, dosažení bronzového certifikátu jsme už věděli, že když jsme došli až sem, proč to nezkusit ještě kousek dál. Kritéria pro získání dalšího, stříbrného certifikátu už byla vcelku náročná a bylo třeba zapojit opravdu všechny. Vytvořili jsme plán podpory zdravého stravování, zajistili jsme, aby se žáci v pracovních činnostech seznamovali s pěstováním plodin ekologicky šetrným způsobem, ve spolupráci se školní jídelnou monitorujeme zbytky jídla a zjišťujeme, že zkvalitněním prezentace i složení se množství nesnězeného a vráceného jídla snižuje. Za poslední rok jsme navázali spolupráci s místními chovateli, pořádali jsme farmářské trhy a otevřeli novou školní zahradu. Za všechnu tu vynaloženou námahu a snahu jsme převzali Stříbrný certifikát. Tohoto ocenění si velmi vážíme a doufáme, že se nám podaří kritéria nejen dále naplňovat, ale také posouvat k obhajobě stříbrného certifikátu, případně získání zlatého. 

  Mgr. Karel Moric

  ředitel, Základní škola a Mateřská škola Ludgeřovice
 • Jsme rádi, že jste naše snažení v oblasti zlepšení stravování žáků školy ocenili a že jsme bronzový odznak získali. Na cestě za jeho udělením jsme získali hodně nových poznatků, zkušeností. Účastnili jsme se mnoha seminářů i konferencí, vzdělávání v oblasti zdravého stravování se setkávalo u všech kuchařek s pozitivním ohlasem. Bojovali jsme v oblasti stravování s nezdravými návyky a zvyklostmi, které si děti přinášejí z domova, případně i se stereotypními představami u dospělých. A můžeme říci, že posun ve všech oblastech skutečně pozorujeme. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále.

  Mgr. Alena Grajciarová

  ředitelka Základní školy M. Alše Zlín
 • U programu Skutečně zdravá škola hodně vnímám propojení v rámci společné komunity. Všichni mohou vnímat změny, u kterých může být základní nebo mateřská škola tou inspirací, tím podnětem. Je pak super, mají-li všechny změny právě přesah do rodin, do života obce. Ještě jednou díky za iniciativu SZŠ, protože je prostě báječná a nám pomáhá nastavit změny v našich životech. Prostřednictvím programu se nám daří realizovat ten "vyšší cíl" - a tím je trvale udržitelný rozvoj.

  Monika Kovalská

  vedoucí učitelka Školičky Kamarád Nové Veselí
 • Zapojení naší školy do programu vnímáme jako finalizaci našich programových a koncepčních plánů, které jsme si stanovili jako zásadní směr ve vzdělávání a výchově školních dětí směrem ke zdraví a správným návykům v oblasti zdravého životního stylu. Naše pedagogická práce v oblasti zdravého životního stylu a péče o správný přístup k jídlu a ke stravování již probíhala v minulosti, ale teprve s plněním programu SZŠ jsme všemu dodali smysl.

  Jaroslav Kužel

  Ředitel Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
 • Program Skutečně zdravá škola nám pomohl nastartovat vizi zdravého a vyváženého stravování. Školní jídelna a kuchyně se stávají plnohodnotnou součástí vzdělávání v našem školním společenství žáků, rodičů, učitelů i kuchařek. Výchova ke zdraví se tak od prostého učení dle vzdělávacích plánů posouvá do reálného života jako výchova ke zdravému stravování a životnímu stylu.

  Tomáš Jedlička

  Ředitel Waldorfské základní a mateřské školy Brno
 • Tento program bych dalším školám vřele doporučila, neboť každé dítě si zaslouží, aby v průběhu své devítileté povinné docházky dostávalo šanci na lepší zdravější život, šanci naučit se přemýšlet o tom, co jím a proč. Program dává jasná kritéria, která přímo vedou školu nejen ke zlepšení školního stravování, ale i k tomu, jak vést žáky k zodpovědnosti za své zdraví.

  Tereza Bicanová

  Školní koordinátorka na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
 • Program Skutečně zdravá škola nám přinesl možnost zamyslet se komplexně nad tématem zdravého stravování a zdravého životního stylu vůbec. Určitě jej doporučuji. Díky programu máme možnost vtáhnout do spolurozhodování nejen pedagogy z mateřské a základní školy, ale i zástupce rodičů a žáky a získat tak široké spektrum názorů. 

  Mgr. Dana Veselá, Ph.D

  Ředitelka, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
 • Jsem matka dítěte, které navštěvuje Skutečně zdravou školku. Chci Vám velice poděkovat, jsem nadšená tím, jak se stravování v naší školce zlepšilo – a nejen já, ale i ostatní rodiče. Dostali jsme několikrát ochutnávku jídel, bylo to a výborné a dětem ve školce chutná. Jídelníčky jsou navíc vítanou inspirací i pro nás, maminky.

  Lenka Kulhavá

  Maminka