Jak zajistit informovanost o zapojení školy do programu Skutečně zdravá škola

​​​Zajistěte publicitu programu ve škole

 • Seznamte pedagogy a další zaměstnance školy s tím, že škola nyní realizuje program SZŠ. Sdělte, kdo program řídí a kde najdou potřebné informace.
 • Informujte také děti, žáky a studenty školy.
 • Informujte rodiče na třídních schůzkách nebo e-mailem.
 • Na nástěnku u vchodu do školy umístěte plakát „Plníme program Skutečně zdravá škola“, ke stažení zde

 • Na nástěnku v jídelně umístěte informace o zapojení do programu, seznam dodavatelů surovin a potravin do školní kuchyně, sezónní kalendář ovoce, zeleniny a bylinek, a další aktuální informace.

 • Do propagace a informování o programu zapojte žáky, například v hodinách výtvarné výchovy mohou vytvořit plakáty. Zapojit můžete také rodiče.

 • Umístěte do prostor školy informační tabuli o programu Skutečně zdravá škola. Tabuli pro vás necháme vyrobit za cenu do 4 000 Kč a pošleme vám ji.

Informace na web stránce školy

 • Umístěte informaci o zapojení do programu na web stránku školy. Ideálně informujte na hlavní stránce nebo v záložce Projekty.

 • Doporučujeme také vytvořit samostatnou záložku s názvem Skutečně zdravá škola, do které budete umisťovat informace o vašich aktivitách v programu, jako například: seznam členů Akčního týmu, aktuální zprávy, reportáže a fotky o proběhlých aktivitách, pozvánky na akce, výsledky průzkumů, která kritéria se vám daří plnit atd. Ze záložky může jít také odkaz na profil školy a na vaše příspěvky na blogu školy na webu SZŠ.
 • Umístěte informaci o zapojení do programu do záložky „Školní jídelna“. Postupně byste měly na webu mít tyto informace:
 • Seznam dodavatelů surovin a potravin do jídelny.
 • Jídelníčky s vyznačenými čerstvými sezónními produkty od regionálních dodavatelů.
 • Seznam kritérií a jak se je daří naplňovat
 • Na web stránku školy umístěte také banner „Plníme programu Skutečně zdravá škola/školka“.

Příklady z webů zapojených škol: