Uspořádejte u vás Školní farmářský trh

Zapojte se do akce Školní farmářské trhy a realizujte s vašimi žáky osmitýdenní projekt Školní farmářský trh. Odměnou vám budou nadšení a vzdělaní žáci, spokojení rodiče a zajímavá akce, na kterou můžete pozvat celé město. Navíc splníte řadu kritérií programu Skutečně zdravá škola. 

Co jsou školní farmářské trhy

Školní farmářské trhy jsou skutečné farmářské trhy, které se konají ve školních tělocvičnách, společenských místnostech, na zahradách nebo hřištích škol a jsou organizovány Skutečně zdravými školami. Dají zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti příležitost přijít a zakoupit si čerstvé lokální produkty. Na jejich přípravě a organizaci se podílí žáci pod vedením pedagogů. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s řemeslníky a zemědělci ve vašem regionu a pomáhat žákům poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat.  

Na školních farmářských trzích jsou vítáni všichni členové místní komunity, ať už si chtějí zakoupit čerstvé lokální produkty nebo jen brouzdat mezi stánky. Organizace farmářského trhu je vzrušující poutí, která kombinuje atraktivní vzdělávací aktivity ve třídě se samotnou událostí, navíc pomáhá rozvíjet kritéria Skutečně zdravé školy a zároveň generuje žákům drobný příjem.

Jak dlouho projekt trvá

Celá cesta k realizaci farmářského trhu trvá dva až tři měsíce (naše praktická metodika rozvrhla aktivity na osm týdnů), což znamená, že vaše škola může získat bronzové hodnocení v poměrně krátkém čase. Projekt můžete samozřejmě realizovat rychleji, záleží na vašem pojetí metodiky. Zavedení farmářských trhů ve školách je poutavým způsobem, jak žákům v rámci vzdělávacího plánu zprostředkovat situace ze skutečného života, ve kterých se musejí ujmout vedení a mají možnost převzít zodpovědnost za své vlastní podnikání. Projekt můžete začít kdykoli, vzhledem k počasí byste ideálně měli vlastní farmářský trh uspořádat ve škole do konce listopadu.

Detailní návod pro vás

Návod „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na to“ poskytuje  učitelům základních škol  široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření, a zároveň  vaší škole pomáhá k naplňování kritérií nutných pro udělení bronzového hodnocení Skutečně zdravé školy.

Projekt Školní farmářské trhy je navržen tak, aby mohl být uskutečněn během období osmi týdnů. Pro každý z těchto osmi týdnů naleznete následující podkapitoly:

 • Třídní aktivity, které se vztahují k týdennímu tématu. Ačkoli je součástí každé aktivity návod, co dělat, nebojte se ji přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovala vám a vašim žákům.
 • Pomůcky zahrnující pracovní listy k aktivitám a další podpůrné materiály.
 • Seznam úkolů pro učitele. Na cestě k bronzovému hodnocení – tabulka zdůrazňující relevantní kritéria nutná pro udělení bronzového ocenění Skutečně zdravé školy, která mohou být splněna současně s prací na organizaci trhu. Součástí jsou i příklady, jak můžete obojí propojit.

Jak do projektu zapojit žáky?

Školní farmářský trh je projekt, který žákům umožňuje dozvědět se něco o jídle a farmaření a zároveň rozvíjí učební osnovy novými, vzrušujícími způsoby. Žáci si mohou zlepšovat své početní dovednosti přemýšlením nad náklady, váhami, množstvím atd. Navrhování plakátů a letáčků k propagaci události zase může rozvinout jejich gramotnost a výtvarné vlohy.

Jak vám pomůžeme

Nebojte, nejste na realizaci projektu sami. Společně s našimi partnery vám rádi pomůžeme. Nabízíme vám:

 • Detailní metodický návod na realizaci projektu.
 • Mapu Skutečně zdravých dodavatelů, které můžete oslovit a pozvat je k účasti na vašem školním farmářském trhu.
 • Pomoc s oslovením místních řemeslníků a farmářů od Asociace regionálních značek. 
 • Propagaci celé akce, pomoc s oslovením médií ve vašem regionu.
 • Pomoc s oslovením zřizovatele vaší školy s žádostí o zapojení se do projektu, případně o finanční pomoc.
 • Prezentace Jak na školní farmářské trhy - můžete použít pro představení aktivity ostatním pedagogům nebo rodičům. 
 • Video instuktáž: Webinář o tom, jak uspořádat školní farmářský trh, od našich anglických kolegů. Webinář je v angličtině s českými titulky. 

Propagujte vaši akci

O akci dejte včas vědět nejen rodičům, žákům a pedagogům, ale také lidem v okolí školy. Požádejte o pomoc s propagací váš obecní či městský úřad. Informujte o akci novináře, níže najdete ukázkovou šablonu na plakát a tiskovou zprávu a grafický banner.

Pokud se do akce zapojíte, dejte nám prosím co nejdříve vědět na tom@skutecnezdravaskola.cz

Projekt vám pomůže plnit bronzová kritéria programu

V průběhu plnění projektových aktivit se vám podaří splnit řadu bronzových kritérií programu Skutečně zdravá škola. Například:

 • B1  Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách. 
 • B2 Průběžně monitorujeme počet dětí, žáků či studentů využívajících školní stravování a podnikáme kroky ke zvýšení jejich počtu. 
 • B3 S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
 • B4 Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
 • B5 Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
 • B6 Škola zahájila první kroky systémového řešení, které povede ke klidnému a pozitivnímu průběhu oběda.
 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B19 Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
 • B20 Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na    začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
 • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
 • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
 • B24 Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.

Inspirace ze škol

Inspirace na aktivity školního farmářského trhu ve fotografiích