Příklady dobré praxe

Tento dokument byl vytvořen s cílem motivovat školy a pedagogické pracovníky k dalšímu shromažďování nových poznatků v oblasti stravování ve školních jídelnách, ke sdílení informací v rámci komunity a k vytváření pracovního a vzdělávacího prostředí pro své žáky, které bude nositelem pilířů udržitelnosti a především zdravého životního stylu. To má ukázat skutečné pozitivní využití našeho přínosu a následné uplatnění v praxi. Protože jen společnou prací a uplatněním našich dosavadních znalostí a zkušeností můžeme změnit naše prostředí k lepšímu.

V této publikaci najdete příklady dobré praxe, které jsme za několik let nashromáždili ve školách, které jsou zapojeny do našeho programu nebo sdílejí naše hodnoty a využívají naše výukové materiály, které následně aplikují.

Příklady dobré praxe (PDF)

Materiál vzniknul v rámci realizace projektu Budování kapacit pro vzdělávání k udržitelnosti prostřednictvím rozvoje kultury zdravého a udržitelného stravování ve školách. Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+