Zajistíme proškolení vašeho kuchařského týmu 

Máme zkušenost, že kuchařky ve školních jídelnách jsou mimořádně šikovné a ochotné učit se novým postupům. Abychom vám pomohli plnit kritéria programu a rozšířili vaše znalosti a dovednosti, nabízíme několik vzdělávacích školení přímo ve vaší kuchyni. 

Skutečně zdravá jídelna – praktické celodenní školení pro personál školní jídelny

Cílem školení Skutečně zdravá jídelna je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu – tedy pomoci s naplňováním kritérií programu. Obsah semináře přizpůsobíme vašim potřebám, které vyplynou z Analýzy provozu.  

Školení sestává z:

 • Seznámení a úvod: Lektor krátce nastíní relevantní témata: důležitost zařazování čerstvých a sezónních surovin z regionu, snižování obsahu soli, snižování množství sladidel, využití tradičních potravin, rozšíření používání celozrnných obilnin, luštěnin, zeleniny a olejnatých semen.
 • Praktická část: Společná příprava a praktické vyzkoušení předem dohodnutých pokrmů (bezmasá slaná, odlehčená sladká, zapékaná, saláty, dipy, dresinky, pomazánky, svačinky). Vyzkoušení výroby neslazených nápojů. K navrženým pokrmům dostává jídelna ověřené normy a postupy přípravy.

Poskytnuté materiály

Manuál s normovanými recepturami připravovaných pokrmů a teoretickým doprovodem.

Podpora po školení

Nabízíme vám pomoc s implementací nových receptur a změn po telefonu. Rádi pro vás připravíme návazné školení na konkrétní téma, například využití luštěnin, netradičních obilovin či zeleniny v kuchyni.

Organizace: 

Doba trvání: 8 hodin

Místo konání: vaše provozovna, dle konkrétní dohody

Cena: 1 200 Kč/osoba ze Skutečně zdravé školy, 1 500 Kč/osoba z nezapojené školy. Minimální počet účastníků je 15. Cena obsahuje náklady na suroviny a lektorné. 

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Reference: 

"Seminář nás velice mile překvapil, získali jsme spoustu zajímavých informací ve srozumitelné formě a použitelné v praxi. Odcházeli jsme nadšení, s novou energií a motivací postupně změnit jídelní lístek a snažit se vzdělávat naše strávníky v oblasti zdravé výživy. za holky ze školní kuchyňky."

Eva Kučerová, vedoucí školní jídelny, ZŠ Bořitov

"Na seminářích se naše paní kuchařky učily, jak pro přípravu jídel vhodně používat méně známé suroviny, jako jsou tempeh, seitan, tofu, bulgur, kuskus a jiné. Tato školení byla pro nás velkým přínosem a díky nim jsme do jídelníčku našich dětí ZŠ a MŠ zařadili spoustu nových chutných jídel."

Andrea Mifková, vedoucí školní jídelny, ZŠ a MŠ Waldorfská Brno

Další reference:

Analýza školní jídelny

Analýza školní jídelny je povinné bronzové kritérium programu. Cílem analýzy školní jídelny je porovnat současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérii programu Skutečně zdravá škola v oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu a doporučit jídelně, jak by mohla kritéria postupně naplňovat. 

Analýza školní jídelny je založena na datech, které v předem dohodnutém termínu lektor ve spolupráci s vámi zpracuje.

Lektor se zaměří na:

 • Současný stav jídelníčku a použitých surovin ve vztahu k plnění programu Skutečně zdravá škola, zejména v oblastech jejich čerstvosti, sezónnosti a původu.
 • Používání přísad a polotovarů.
 • Současné dodavatele surovin a potravin – původ nakupovaných potravin.
 • Současný stav v oblasti nabídky nápojů.
 • Současný stav ve vzdělávání kuchařek.
 • Oblasti možného rozvoje ke splnění kritérií programu.

Na základě provedené analýzy bude vypracována a poskytnuta písemná zpráva jako první krok ke zlepšování vaší školní jídelny.

Zpráva bude obsahovat cenné informace:

 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k úpravám jídelního lístku s návrhy nových pokrmů.
 • Doporučení k nahrazení polotovarů za čerstvé suroviny.
 • Zhodnocení nabídky nápojů a návrh řešení.
 • Tipy, jak zatraktivnit nabídku podávané čerstvé zeleniny.
 • Seznam doporučených dodavatelů a surovin z vašeho regionu.
 • Návrhy a tipy, jak o změnách informovat strávníky a rodiče.

Organizace: 

Doba trvání: schůzka – sběr dat: 2 hodiny. Zprávu obdržíte nejpozději 3 týdny po objednávce.

Cena: 3 900 Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 % - Kč 3.000,-

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Která kritéria program SZŠ výše uvedenými semináři naplníte:

 • B14 Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.

Která kritéria program SZŠ absolvováním seminářů pomáháte řešit:

 • B9 Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
 • B10 Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 • B11 Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
 • B12 Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
 • B16 Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.

Monitoring solení

Cílem analýzy Monitoringu solení je zjištění, jak využíváte sůl při přípravě pokrmů ve srovnání s doporučeními WHO. 

Monitoring soli spočívá v zapisování spotřeby přímé a nepřímé soli (obsažené v polotovarech, hotových pokrmech a dochucovadlech) do předdefinovaných karet pokrmu.

Zpráva z Monitoringu bude obsahovat cenné informace:

 • Vysvětlení problematiky solení.
 • Analýzu dat z Monitoringu solení.
 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k používání soli nebo alternativ soli.

Organizace: 

Doba trvání: sběr dat – vyplnění karet pokrmů: 5 pracovních dnů. Analýzu a doporučení z Monitoringu soli obdržíte do 3 týdnů od odevzdání vyplněných karet pokrmů.

Cena:  1 950 Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 % - Kč 1 500,-