Zajistíme proškolení vašeho kuchařského týmu 

Máme zkušenost, že kuchařky ve školních jídelnách jsou mimořádně šikovné a ochotné učit se novým postupům. Abychom vám pomohli plnit kritéria programu a rozšířili vaše znalosti a dovednosti, nabízíme několik vzdělávacích školení přímo ve vaší kuchyni. 

Skutečně zdravá jídelna – praktické celodenní školení pro personál školní jídelny

Cílem školení Skutečně zdravá jídelna je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu – tedy pomoci s naplňováním kritérií programu. Obsah semináře přizpůsobíme vašim potřebám, které vyplynou z Analýzy provozu.  

Školení sestává z:

 • Seznámení a úvod: Lektor krátce nastíní relevantní témata: důležitost zařazování čerstvých a sezónních surovin z regionu, snižování obsahu soli, snižování množství sladidel, využití tradičních potravin, rozšíření používání celozrnných obilnin, luštěnin, zeleniny a olejnatých semen.
 • Praktická část: Společná příprava a praktické vyzkoušení předem dohodnutých pokrmů (bezmasá slaná, odlehčená sladká, zapékaná, saláty, dipy, dresinky, pomazánky, svačinky). Vyzkoušení výroby neslazených nápojů. K navrženým pokrmům dostává jídelna ověřené normy a postupy přípravy.

Poskytnuté materiály

Manuál s normovanými recepturami připravovaných pokrmů a teoretickým doprovodem.

Podpora po školení

Nabízíme vám pomoc s implementací nových receptur a změn po telefonu. Rádi pro vás připravíme návazné školení na konkrétní téma, například využití luštěnin, netradičních obilovin či zeleniny v kuchyni.

Organizace: 

Doba trvání: 8 hodin

Místo konání: vaše provozovna, dle konkrétní dohody

Cena: 16 900Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 % - 13 000 Kč. Cena obsahuje náklady na suroviny.  

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Reference: 

"Seminář nás velice mile překvapil, získali jsme spoustu zajímavých informací ve srozumitelné formě a použitelné v praxi. Odcházeli jsme nadšení, s novou energií a motivací postupně změnit jídelní lístek a snažit se vzdělávat naše strávníky v oblasti zdravé výživy. za holky ze školní kuchyňky."

Eva Kučerová, vedoucí školní jídelny, ZŠ Bořitov

"Na seminářích se naše paní kuchařky učily, jak pro přípravu jídel vhodně používat méně známé suroviny, jako jsou tempeh, seitan, tofu, bulgur, kuskus a jiné. Tato školení byla pro nás velkým přínosem a díky nim jsme do jídelníčku našich dětí ZŠ a MŠ zařadili spoustu nových chutných jídel."

Andrea Mifková, vedoucí školní jídelny, ZŠ a MŠ Waldorfská Brno

Další reference:

Skutečně zdravá jídelna – praktické tematické školení pro personál školní jídelny

Cílem tématického školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít připravovat konkrétní pokrmy dle sezóny, dle druhu surovin či dle konkrétních nutričních požadavků. 

Možná témata:

 • zdravé školní svačiny
 • zeleninové přílohy
 • pokrmy z luštěnin
 • sladké nutričně hodnotné pokrmy
 • jakékoli další téma, které si vyberete

Školení sestává z:

 • Praktická část: Společná příprava a praktické vyzkoušení předem dohodnutých pokrmů

Poskytnuté materiály

Normované receptury připravovaných pokrmů.

Organizace: 

Doba trvání: 3-4 hodiny

Místo konání: vaše provozovna, dle konkrétní dohody

Cena: 9 100, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 %  - 7 000 Kč. Cena obsahuje náklady na suroviny.  

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Reference: 

"Na tématickém semináři "zdravé svačiny" jsme se dozvěděli, jaké suroviny jsou vhodné pro přípravu zdravých svačinek a jak je můžeme spolu různě kombinovat. Velmi nás potěšilo, že recepty jsou vypracovány tak, že jejich příprava není příliš složitá. Připravili jsme spoustu velmi chutných pomazánek, salátů a zdravých "sladkých" svačinek. Tento seminář nás stejně jako předchozí velmi potěšil a obohatil o spoustu nových zajímavých informací a tipů jak chutně a dobře zdravě vařit."

Andrea Mifková, vedoucí školní jídelny, ZŠ a MŠ Waldorfská Brno

Skutečně zdravá jídelna – praktické školení v provozu školní kuchyně

Cílem školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny zvýšit efektivitu a produktivitu práce ve školní kuchyni při přípravě chutných a zdravých pokrmů.  

Obsah školení:

 • lektor projde s pracovníky kuchyňský provoz, zkontroluje vybavení a používané technologie a vysvětlí jejich správné používání (praxe ukazuje velké rezervy)
 • v průběhu přípravy pokrmů lektor vysvětlí a ukáže možnosti zjednodušení a zrychlení výroby pokrmů
 • lektor navrhne řešení k odstranění nedostatků v kuchyni při úpravách masa a zeleniny, vedoucí k zefektivnění kuchařské práce
 • ektor ukáže skutečně jednoduché, rychlé a zdravé řešení přípravy pokrmů  včetně perfektního přírodního dochucení.

Harmonogram školení

 • praktické vaření - dopoledne
 • teoretická část - zhodnocení školení - od 13 hod  proběhne krátké proškolení v přípravě kalkulace 
 • lektorovi se zasílá jídelníček z posledního týdne před zahájením školení
 • všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování odborného školení

Organizace: 

Doba trvání: 7.00 až 14.00 hodin

Místo konání: provozovna školní jídelny

Počet účastníků: maximálně 12 osob

Cena: 16 900 Kč. Cena obsahuje náklady na suroviny, lektorné a dopravu lektora.  

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím pište na tom@skutecnezdravaskola.cz

Analýza školní jídelny

Analýza školní jídelny je povinné bronzové kritérium programu. Cílem analýzy školní jídelny je porovnat současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérii programu Skutečně zdravá škola v oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu a doporučit jídelně, jak by mohla kritéria postupně naplňovat. 

Analýza školní jídelny je založena na datech, které v předem dohodnutém termínu lektor ve spolupráci s vámi zpracuje.

Lektor se zaměří na:

 • Současný stav jídelníčku a použitých surovin ve vztahu k plnění programu Skutečně zdravá škola, zejména v oblastech jejich čerstvosti, sezónnosti a původu.
 • Používání přísad a polotovarů.
 • Současné dodavatele surovin a potravin – původ nakupovaných potravin.
 • Současný stav v oblasti nabídky nápojů.
 • Současný stav ve vzdělávání kuchařek.
 • Oblasti možného rozvoje ke splnění kritérií programu.

Na základě provedené analýzy bude vypracována a poskytnuta písemná zpráva jako první krok ke zlepšování vaší školní jídelny.

Zpráva bude obsahovat cenné informace:

 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k úpravám jídelního lístku s návrhy nových pokrmů.
 • Doporučení k nahrazení polotovarů za čerstvé suroviny.
 • Zhodnocení nabídky nápojů a návrh řešení.
 • Tipy, jak zatraktivnit nabídku podávané čerstvé zeleniny.
 • Seznam doporučených dodavatelů a surovin z vašeho regionu.
 • Návrhy a tipy, jak o změnách informovat strávníky a rodiče.

Organizace: 

Doba trvání: schůzka – sběr dat: 2 hodiny. Zprávu obdržíte nejpozději 3 týdny po objednávce.

Cena: 3 900 Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 % - Kč 3.000,-

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Která kritéria program SZŠ výše uvedenými semináři naplníte:

 • B14 Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.

Která kritéria program SZŠ absolvováním seminářů pomáháte řešit:

 • B9 Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
 • B10 Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 • B11 Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
 • B12 Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
 • B16 Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.

Monitoring solení

Cílem analýzy Monitoringu solení je zjištění, jak využíváte sůl při přípravě pokrmů ve srovnání s doporučeními WHO. 

Monitoring soli spočívá v zapisování spotřeby přímé a nepřímé soli (obsažené v polotovarech, hotových pokrmech a dochucovadlech) do předdefinovaných karet pokrmu.

Zpráva z Monitoringu bude obsahovat cenné informace:

 • Vysvětlení problematiky solení.
 • Analýzu dat z Monitoringu solení.
 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k používání soli nebo alternativ soli.

Organizace: 

Doba trvání: sběr dat – vyplnění karet pokrmů: 5 pracovních dnů. Analýzu a doporučení z Monitoringu soli obdržíte do 3 týdnů od odevzdání vyplněných karet pokrmů.

Cena:  1 950 Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ sleva 30 % - Kč 1 500,-

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací