Karetní hra "Voda a sucho"

Hru s kartami na téma „voda a sucho“ jsme vytvořili pro učitele základních škol jako nástroj vzdělávání žáků o příčinách, důsledcích a možných řešení problematiky sucha v krajině a lese, v zemědělské krajině, ve městě a v domácnosti.

Hra s kartami je vhodný metodický materiál do formálního i neformálního vzdělávání. 

Postup hry s kartami:

Karty jsou rozděleny do 3 skupin: 1. modré příčiny, 2. červené důsledky, 3. zelená řešeni.  Každá ze skupin obsahuje 4 karty – podskupiny: A - krajina a lesy, B - zemědělství-pole,  C - města, D - dům.                                                          

V každé podskupině jsou popsány 4 projevy - situace, které lze spojovat s podskupinou modrou, červenou a zelenou. 

G jsou vlivy globální, L jsou vlivy lokální. Na seskládaných kartách si lze ukazovat, jak lokální vlivy ovlivní situaci globální.

Hráč se může snažit získat co nejvíce karet červených, modrých nebo zelených, ale vyšší hodnotu má získaní karet podskupiny A, B, nebo C. Například podskupina A: 1Aa, 2Aa, 3Aa – hráč tak získá příčiny, důsledky a řešeni jedné situace. (Zde A. krajina a lesy - odvodnění krajiny.) Nebo 1Ca, 2Ca, 3Ca, kdy číslo jsou příčiny, důsledky a řešení, první písmeno značí krajinu, zemědělství, město, nebo dům. Tady je C město. Až poslední stejné písmeno charakterizuje vývoj konkrétního projevu – situace od příčiny přes důsledek až po řešení. Něco jako postupka u hry v kostky.

Z karet vytvoříme balíček, položíme na stůl popisem dolů, hráč si vždy vezme jednu kartu.  Vyhrává ten z hráčů, který má seskládanou jednu z uvedených posloupností nebo kdo jich dokáže seskládat nejvíce. Nakonec hráčům v ruce zůstávají karty přebytečné, které si směňují kartu za kartu podle toho, jakou si ten který hráč rozhodne zvolit posloupnost.

Pro mladší hráče: karty umístíme na hromádku popisem nahoru a děti hledají a tvoří vláček z trojek, dvojek, jedniček, nebo z áček na konci, céček na konci, béček na konci, déček na konci. Pak si přečtou příběh, který si poskládali.

Karty si můžete vytisknout ze souboru zde. Kompletní návod pro učitele, jak karty používat, je ke stažení zde

Karty byly vyrobeny v rámci projektu "Rozvoj programu Skutečně zdravá škola", který finančně podpořil Státní fond životního prostředí.