Zdravá výživa dětí

Zdravá výživa - vzdělávací program pro základní školy

  • Zdravá výživa - metodický návod pro učitele: Tato publikace vás provede nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé výživy a výživovými doporučeními, postavenými na základě skupin potravin. Metodický materiál je rozdělen na 10 kapitol. Představí postupně všechny skupiny potravin i tekutiny, jejich základní přínos pro zdraví a výživu člověka, především žáků a dospívajících. Naznačí, jak téma zdravé výživy využívat ve školním vyučováním, ale také v praktickém životě, především na příkladu Zdravého talíře. Metodika představuje nejnovější poznatky v oblasti zdravé výživy a výživová doporučení, dále skupiny potravin, vodu a další tekutiny a uvádí, proč a jak s nimi nakládat, aby šlo o soulad se zdravým životním stylem. Didaktický materiál také vysvětluje termíny jako je přirozená strava, porce, fytochemikálie, antioxidanty, vláknina, glykemický index, umělá sladidla, skryté tuky, mastné kyseliny, cholesterol, bio potraviny, GM potraviny či fair trade.

Obsahuje i pracovní listy pro žáky ZŠ i studenty SŠ: 

Sezónní kalendář ovoce, zeleniny a bylinek, tak jak dozrávají v České republiceOvoce a zelenina obsahují nejvíce zdraví prospěšných látek v době své přirozené zralosti. V době sklizně bývají také zemědělské produkty nejlevnější. Využijte Sezónní kalendář k plánování jídelních lístků a zajistíte si tak vždy čerstvé a lahodné suroviny.

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba