Ochrana osobních údajů

Skutečně zdravá škola, z.s.,  dále jen „spolek“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje těchto subjektů údajů: členové spolku, zaměstnanci, externí spolupracovníci, podporovatelé, osoby ze škol zapojených v síti SZŠ a ze spolupracujících škol a jiných institucí, odběratelé zpravodaje, dárci a poskytovatelé grantů a dotací, dodavatelé zboží a služeb, odběratelé zboží a služeb, účastníci vzdělávacích akcí.

Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet  e-mailem na adresu helena@skutecnezdravaskola.cz nebo poštou na adresu Skutečně zdravá škola, z.s., Bendlova 150/26, 613 00 Brno. Na spolek je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.