Ochrana osobních údajů

Skutečně zdravá škola, z.s.,  dále jen „spolek“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje těchto subjektů: členové spolku, zaměstnanci, externí spolupracovníci, podporovatelé, osoby ze škol zapojených v programu SZŠ a ze spolupracujících škol a jiných institucí, odběratelé zpravodaje, dárci a poskytovatelé grantů a dotací, dodavatelé zboží a služeb, odběratelé zboží a služeb, účastníci vzdělávacích akcí.

Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet  e-mailem na adresu helena@skutecnezdravaskola.cz nebo poštou na adresu Skutečně zdravá škola, z.s., Bendlova 150/26, 613 00 Brno. Na spolek je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že školy zapojené do programu SZŠ používají blog (Novinky ze škol) ke zveřejnění informací s fotografiemi dětí, podléhá toto pravdidlům GDPR. Je důležité, aby i pro tuto konkrétní aktivitu měla škola souhlas zákonného zástupce - rodiče ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. 

Ze strany školy je proto důležité doplnit do souhlasu rodiče: Souhlasím se zveřejněním fotografií, videozáznamů na webových stránkách programu SZŠ: www.skutecnezdravaskola.cz.