Jak se stát školou, která „Pije kohoutkovou” ve čtyřech krocích

Krok 1: Rozhodněte se, že se chcete být školou, která Pije kohoutkovou

Učitelé, ředitel, rodiče, žáci… kdokoli chce zavést lepší a zdravější kulturu pití ve škole, potřebuje spojence.

 • Diskutujte na dané téma s vedením školy, pedagogy, zástupci rodičů. Připravte si přesvědčivé argumenty
 • Informujte a motivujte kolegy z pedagogického sboru.
 • Učiňte rozhodnutí stát se školou, která „Pije kohoutkovou“ a stanovte si začátek realizace (například od začátku příštího školního roku)

Krok 2: Přípravné práce

Než se stanete školou, která Pije kohoutkovou, vyžaduje to několik předběžných úkonů.

 • Zajistěte dostupnost pitné vody ve všech třídách a učebnách.
 • Pokud je to nutné, kontaktujte dodavatele pitné vody, abyste ověřili kvalitu vody.
 • Zajistěte pro žáky nádoby na pití (lahve, sklenice, šálky).

S podrobnějším plánováním přichází otázky:

Je během vyučování dovoleno pít pouze vodu?

Ano, ale například školní oslavy jsou samozřejmě výjimkou. Doporučujeme bylinkové infuze, vodu aromatizovanou plátky citronu nebo bylinkami.

Co s dětmi, které nejsou zvyklé pít vodu?

Školní třídy jsou sociální struktury. Zkušenosti z mnoha škol ukazují, že i děti, které doma pijí pouze limonády nebo džusy, si ve škole rychle zvyknou na kohoutkovou vodu.

Mohou děti ve školách, které „Pijí kohoutkovou”, konzumovat mléčné nápoje?

Program Mléko do škol nebo nabídka mléka ve školní jídelně není v rozporu s pravidly projektu „Pijeme kohoutkovou”, protože mléko a mléčné výrobky jsou bohaté na kalorie a bílkoviny, které se nepočítají jako nápoj, ale jako svačina. Věnujte ale pozornost obsahu cukru! 

Můžeme ve školní jídelně nabízet neslazený čaj a šťávy? 

Samozřejmě. K nim ale nabídněte také čistou vodu nebo vodu ochucenou bylinkami. 

Krok 3: Jdeme na to – Plán akce

Dostupnost pitné vody sama o sobě nestačí. Mnoho žáků a studentů prostě zapomíná pít. Aby měli žáci dostatečný pitný režim, je třeba jim pití aktivně připomenout. Důležité je také, aby žáci pochopili důležitost vody pro své zdraví a negativní důsledky konzumace slazených nápojů a jednorázových plastových nápojových obalů. Pomohou vám tyto aktivity:

Krok 4: Zajištění kvality

Školy, které se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou”, jej vnímají jako dlouhodobý proces a nedílnou součást fungování školy. Školy však nicméně procházejí neustálými změnami: přichází noví učitelé, mění se vedení, realizují se nové projekty, které vyžadují pozornost. Občas je proto potřeba zkontrolovat, zda se ve vaší škole stále praktikují pravidla projektu „Pijeme kohoutkovou“.

Rychlá kontrola, zda stále plníme pravidla školy, která „Pije kohoutkovou”:

 • Žáci v naší škole pijí kohoutkovou vodu.
 • Každý žák má kvalitní láhev/šálek na pití.
 • V průběhu vyučování se dělají přestávky na pití vody.
 • Žákům se připomíná, aby pili vodu.
 • Učitelé také pijí vodu ve třídě (jsou žákům vzorem).
 • Projekt „Pijeme kohoutkovou” je ukotven ve Školním vzdělávacím programu
 • (Noví) rodiče jsou informováni, že ve škole „Pijeme kohoutkovou”.
 • Voda je nabízena i v době oběda ve školní jídelně.
 • Žáci jsou vyzýváni ke konzumaci pitné vody i během jídla (například nabízením džbánů s vodou).

Kompletní návod na realizaci aktivity Pijeme kohoutkovou v jednom dokumentu stahujte zde