Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Pojďme do toho! S vaší pomocí můžeme razantně snížit plýtvání potravinami v České republice.

Vyzýváme školy, aby se zapojily do iniciativy „Miluji jídlo, neplýtvám“ a pomohly snížit plýtvání jídlem ve škole, školní jídelně i doma.

Potřebujeme vaši pomoc. Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent připraveného jídla. To znamená, že až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Toto množství si můžeme představit jako 1 600 plně naložených nákladních vozů Tatra o nosnosti 30 tun. Pokud by se nákladní auta postavila za sebe, tvořila by kolonu dlouhou 5,6 kilometru. Pokud toto množství přepočteme na porce o velikosti 500 gramů, tak se každý rok vyhodí 96 milionů porcí pokrmů. Rodiče každý rok celkem za školní stravování svých dětí zaplatí přibližně 7,5 miliardy korun. Z toho vyplývá, že až 2,5 miliardy korun (35 %) skončí jako odpad.

Dobrou zprávou je, že změnit tento stav je poměrně jednoduché. Tím, že uskutečníme několik malých změn, můžeme společně snížit plýtvání potravinami…a pomoci naší kapse. Již 30 škol se do výzvy zapojilo, dokazují, že zlepšení je možné

Proč snižovat plýtvání potravinami?

Předcházení a snižování plýtvání potravinami je jednou z nejlepších možností, jak zachovat přírodní zdroje a chránit přírodu. Snižováním množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách snižuje škola svoji uhlíkovou stopu, snižuje množství odpadu na skládkách či ve spalovnách, pomáhá zachovat přírodní zdroje používané k produkci potravin, a navíc vychovává děti k úctě k jídlu v době, kdy stovky milionů lidí na světě každý den hladoví - nemluvě o snižování nákladů na nákup potravin, které se nesní! A samozřejmě snižujete náklady za odvoz odpadů z jídelny.

Naplňujeme globální cíle udržitelného rozvoje

Navíc se vaše škola zapojí do naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Konkrétně cíl 12.3 zní: Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát.

Máme pro vás spoustu pomůcek a návodů…

Připravili jsme pro vás množství metodických materiálů a nástrojů na představení tématu plýtvání potravinami a opatření na jeho snižování. Najdete je zde

…A jednu výzvu

Snižujte trvale množství odpadu z vaší školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele. Náměty a nápady na opatření snižující množství odpadu ve školní jídelně najdete zde

Výzvě Miluji jídlo, neplýtvám dala záštitu Asociace společenské odpovědnosti. Záštitu výzvě udělilo také Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Královehradecký kraj podpořil projekt realizaci projektu Miluji jídlo, neplýtvám na pěti školách.