Pijeme kohoutkovou

Voda je životně důležitá. Pokud nebude voda, nebude život.

Pro udržení optimálního zdraví a funkce mozku je nezbytně nutná dostatečná konzumace vody. Lidé obvykle uspokojují svou potřebu tekutin pitím, když mají žízeň. Ale zejména ve školách se pořád něco děje. Proto žáci často zapomínají pít, i když mají žízeň. Žáci by měli být povzbuzováni k tomu, aby ve svém každodenním životě ve škole pili dostatek zdravé vody z vodovodu.

Škola, která se rozhodla Pít kohoutkovou:

 • umožňuje žákům pít ve škole kohoutkovou vodu, 
 • žáci mají k dispozici láhve, sklenice nebo jiné nádoby na pití kohoutkové vody, 
 • ve škole není možné koupit jakékoli nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje nenosí z domu, 
 • učitelé pijí kohoutkovou vodu ve třídě (a jsou žákům vzorem),
 • žáci jsou povzbuzováni, aby dodržovali pitný režim.

Aby si žáci na pití kohoutkové zvykli, potřebují každodenní „trénink“.

Význam dostatečné hydratace je učitelům dobře znám. Školy, které se rozhodly Pít kohoutkovou, povzbuzují a umožňují žákům pití vody během vyučování. Učitelé pravidelně žáky upozorňují na pitný režim a škola současně podporuje a propaguje pití kohoutkové vody v celé škole.

Jak postupovat? 

 1. Proč pít kohoutkovou? 
 2. Jak vytvořit školu, ve které „Pijeme kohoutkovou“? 
 3. Vzdělávejte žáky, zapojte je do realizace projektu

Naplňujeme globální cíle udržitelného rozvoje

Navíc se vaše škola zapojí do naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Konkrétně cíl 6.6 zní: Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní (aquifers) a jezer

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

 • B15 Děti, žáci, studenti a pracovníci školy mají přístup k pitné vodě dle jejich potřeby.
 • B16 Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.
 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: sociální a personální kompetence, komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů