Grantová výzva Jedlá školní zahrada

Grantová výzva Jedlá školní zahrada je realizována ve spolupráci a díky finanční podpoře společnosti Lidl Česká republika. 

Cíl výzvy

Grantová výzva Jedlá školní zahrada má za cíl pomoci školám zapojeným v programu Skutečně zdravá škola vytvořit či upravit školní zahrady tak, aby byl vytvořen prostor pro rozvoj praktických dovedností dětí/žáků v oblasti pěstování a osvěty a vzdělávání v tématu trvalé udržitelnosti. Ve výzvě uspějí především ty projekty, které do realizace maximálně zapojí děti/žáky, pedagogy, pracovníky školních kuchyní, rodiče a školní komunitu.

Důvod výzvy

Školní zahrady, které slouží mimo jiné k pěstování různých druhů ovoce, zeleniny a bylin, jsou příležitostí pro všechny věkové kategorie dětí a žáků, aby si procvičily své smysly a naučily se, jak je používat k vědomým rozhodnutím, dozvědět se o místních odrůdách rostlin, obnovit tradiční receptury, propagovat zdravou a pestrou stravu a naučit se, jak dodržováním postupů a zásad šetrné péče mohou získat plody.

Podmínky výzvy

Finanční alokace

Pro výzvu 2024 bylo alokováno celkem 800 000 Kč, podpořeno tedy bude 8 projektů ve výši 100 000 Kč každý.

Žadatel

Žadatelem o podporu může být mateřská, základní nebo střední škola, která má zaplacený roční poplatek v programu Skutečně zdravá škola na daný rok.

Výsledky grantové výzvy 2024

V grantové výzvě 2024 byly vybrány k podpoře projekty těchto škol: 

Termíny slavnostního otevření jedlých školních zahrad na jaře 2024

Vítězové grantové výzvy "2023" 

  • sobota 11. 5. 2024 od 10 hodin: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo: zároveň s Férovou snídaní. Tisková zpráva zde
  • neděle 12.5. 2024 od 10 hodin: Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice. Tisková zpráva zde
  • čtvrtek 23.5. 2024 v 17:00 hodin: Waldorfská škola Brno. Tisková zpráva zde
  • pátek 24. 5. 2024 od 13 do 16.30, Mateřská škola Dobroměřice. Tisková zpráva zde
  • sobota 8.6. od 13 hodin: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, společně s Dnem otevřených zahrad. Tisková zpráva zde
  • úterý 11.6.2024 v 15.30 hod., Mateřská škola Mánesova Kroměříž. Tisková zpráva zde

Historie

Výsledky grantové výzvy 2022

Výsledky grantové výzvy 2023