Grantová výzva Jedlá školní zahrada

Grantová výzva Jedlá školní zahrada je realizována ve spolupráci a díky finanční podpoře společnosti Lidl Česká republika. 

Cíl výzvy

Grantová výzva Jedlá školní zahrada má za cíl pomoci školám zapojeným v programu Skutečně zdravá škola vytvořit či upravit školní zahrady tak, aby byl vytvořen prostor pro rozvoj praktických dovedností dětí/žáků v oblasti pěstování a osvěty a vzdělávání v tématu trvalé udržitelnosti. Ve výzvě uspějí především ty projekty, které do realizace maximálně zapojí děti/žáky, pedagogy, pracovníky školních kuchyní, rodiče a školní komunitu.

Důvod výzvy

Školní zahrady, které slouží mimo jiné k pěstování různých druhů ovoce, zeleniny a bylin, jsou příležitostí pro všechny věkové kategorie dětí a žáků, aby si procvičily své smysly a naučily se, jak je používat k vědomým rozhodnutím, dozvědět se o místních odrůdách rostlin, obnovit tradiční receptury, propagovat zdravou a pestrou stravu a naučit se, jak dodržováním postupů a zásad šetrné péče mohou získat plody.

Podmínky výzvy

Finanční alokace

Pro výzvu 2024 bylo alokováno celkem 800 000 Kč, podpořeno tedy bude 8 projektů ve výši 100 000 Kč každý.

Žadatel

Žadatelem o podporu může být mateřská, základní nebo střední škola, která má zaplacený roční poplatek v programu Skutečně zdravá škola na rok 2024.

Podmínky žádosti

  • Žádost o podporu musí být podána prostřednictvím tohoto formuláře, a musí být nejpozději do 30. dubna 2024 doručena spolku Skutečně zdravá škola na e-mailovou adresu tom@skutecnezdravaskola.cz. V předmětu e-mailu uvádějte „Jedlá školní zahrada – výzva 2024“.
  • Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a povinné přílohy.

Podmínky udělení grantu

  • dodání žádosti a všech povinných příloh ve stanoveném termínu
  • realizace projektu od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025
  • grant je poskytován na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené Darovací smlouvy.

Celé znění podmínek výzvy důkladně prostudujte v dokumentu SZS_Jedla_skolni_zahrada_vyzva_Metodicky návod

Inspiraci na vytvoření konceptu vaší jedlé školní zahrady a které prvky do projektu zahrnout najdete v dokumentu SZS_Jedla_skolni_zahrada_koncept_zahrady

Výsledky grantové výzvy 2022

Výsledky grantové výzvy 2023