Farmářský den

Farmářský den - Tento metodický balíček přináší inspiraci, jak by mohl na vašich školách probíhat Den zdravého jídla, který by byl zaměřen na propagaci zdravé výživy a lokální udržitelný rozvoj. Tento manuál obsahuje návod, jak by si mohli žáci ve spolupráci se svými učiteli naplánovat, připravit, propagovat a realizovat den zdravého jídla. Hlavním tématem farmářského dne je JÍDLO a jeho příběh. Téma je možné doplnit o další aktivity související se zdravým životním stylem a místní udržitelnou ekonomikou.

Najdete zde také příklad dobré praxe – Farmářský den se odehrál 11. 6. 2015 na ZŠ Rokytnice Vsetín ve spolupráci se z.s. Líska a celou řadou vyučujících, řemeslníků, žáků a dobrovolníků.