Akce zaměřené na zapojení rodičů a veřejnosti do pěstitelských a kulinářských aktivit

Jak zapojit veřejnost do školních aktivit

Zapojení komunity přináší spoustu výhod. Rodiče, sousedé, místní podniky nebo místní samospráva mohou být zdrojem informací, poradenství, praktické pomoci nebo finanční podpory. Tento návod vám přináší tipy a doporučení, jak zapojit veřejnost do aktivit ve škole.