Vzorový Školní vzdělávací program Skutečně zdravá škola a školka

Pro školy zapojené v programu Skutečně zdravá škola jsme připravili přílohu ke Školnímu vzdělávacímu programu, ve kterém popisujeme aktivity programu Skutečně zdravá škola 

Ukázkové přílohy ŠVP můžete použít jako součást vašeho školního vzdělávacího programu. 

Školní vzdělávací program Skutečně zdravá škola - pro základní školy

Školní vzdělávací program Skutečně zdravá školka - pro mateřské školy

Materiál vzniknul v rámci projektu Budovanie kapacít pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania na školách, financovaného z programu Evropské unie Erasmus+.