Proveďte audit stávajícího stavu plýtvání potravinami ve školní jídelně

Cíl aktivity: žáci a studenti se seznámí s důvody, proč je důležité snižovat plýtvání potravinami; porozumí opatřením na snižování plýtvání potravinami ve školní jídelně a doma; zvládnou vypočítat hmotnost zbytků potravin a vyjádřit výsledky graficky.

Metodické návody a formuláře