Školní zelinářské zahrady - jak na to

Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

Vzdělávání a práce na školních zahradách přináší výhody všem: lepší zdraví a celkovou pohodu dětí a žáků, více pozornosti ve třídě, lepší prospěch a silnější vazby na místní komunitu a prostředí. To jsou jen některé z výhod, jak zahradnictví může pomoci celé vaší škole růst.

A nepotřebujete k tomu ani obrovský pozemek, i maličký plácek za školou může být přetvořen na krásnou zahrádku pro pěstování bylin, salátů či ředkviček.  Některé školy vytvořily na svých pozemcích dokonalé „farmy“, kde nejen pěstují zeleninu a ovoce, ale dokonce chovají slepice či prasátka. Kreativitě se meze nekladou.

Školní zahrádka může sloužit nejen tomu, aby se žáci dozvěděli, jak pěstovat některé bylinky či zeleninu, ale také k angažování kuchařek ze školní kuchyně k plánování setby těch druhů, které mohou následně použít při přípravě pokrmů ve školní kuchyni. Děti budou jíst čerstvou zeleninu s mnohem větší chutí, pokud budou vědět, že se sami podílely na pěstování.  

Metodické návody a pracovní listy

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:

  • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.
  • B20 Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do ŠVP.
  • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: pracovní kompetence, komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, sociální kompetence

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 2. konec hladu
  • 3. zdraví a kvalitní život
  • 4. kvalitní vzdělávání
  • 9. průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 15. život na souši