Příběhy z farem

Karetní hra pro starší školáky

Díky hře si uvědomíme, jaká je cesta potravin na náš stůl, kolik práce stojí za výrobou potravin, v čem spočívá specifičnost zemědělství oproti ostatním odvětvím lidské činnosti a v čem spočívá hodnota biopotravin. Farmáři si vyprávějí příběhy ze života na svých farmách a popisují nejrůznější situace, se kterými se každodenně při své práci setkávají.

Dozvíme se tak, čemu všemu farmáři čelí, než mohou na trhu představit to nejlepší ze své produkce pro náš stůl, co jim naopak pomáhá a z čeho mají největší radost. V rámci hry všichni hráči na základě pokynů z karet odevzdávají nebo naopak dostávají určité částky v podobě žetonů podle toho, jak se jim v daném roce daří a jak mají „rozdané karty“. Nakonec všichni vyhodnotí, zda vydělali nebo skončili se ztrátou.

Pokud máte o karty zájem,  napište si na helena@skutecnezdravaskola.cz