Konference Skutečně zdravá škola 2023

04.11.2023 | 09:00 - 15:00
Impact Hub Praha - Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov

Pro koho: vedení a pedagogy mateřských a základních škol, pracovníky školních jídelen, zástupce zřizovatelů škol, zástupce MAS a MAP, odborná pedagogická veřejnost. 

Proč se účastnit: Ukážeme vám, kam se za rok posunul program Skutečně zdravá škola. Dozvíte se nejnovější informace o modernizaci systému školního stravování v ČR. V praktických seminářích vám lektoři představí konkrétní metodiky a aktivity vhodné pro zařazení do vyučování. Na konferenci budou též představeny příklady dobré praxe ze zapojených škol a předána ocenění novým Skutečně zdravým školám.

Cena: vstup a občerstvení zdarma

Registrace: na konferenci se registrujete vyplněním tohoto formuláře.

Program

10:00 – 10:10

Uvítání hostů konference

Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola

Úvodní slovo - videozdravice

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí 

10:10 – 10:30  

Kam se za rok posunula iniciativa Skutečně zdravá škola

Karolina Kallmünzerová, manažerka programu SZŠ

10:30 – 10:50

Modernizace školního stravování v České republice: aktuální informace o chystané novelizaci Vyhlášky o školním stravování

Alexandra Košťálová, Centrum podpory veřejného zdraví, Oddělení podpory zdraví, Statní zdravotní ústav

Praktické semináře

11:00 – 12:00

  • Jídlo zblízka - udržitelné potraviny ve školním stravování a propojení lokálních producentů potravin se školami – úskalí, výhody a jak na to. S přítomnými odborníky budeme diskutovat o tom, jak zemědělcům, potravinářům a jídelnám usnadnit spolupráci při využívání čerstvých regionálních produktů ve školním stravování. Vedoucí  školních jídelen zlatých Skutečně zdravých škol se podělí o své zkušenosti ze spolupráce s místními dodavateli. 

Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická

zástupci zlatých Skutečně zdravých škol

  • Karty ctností jako nástroj pro vědomé stravování. Karty ctností ukazují dětem, jaké bohatství nosí uvnitř sebe, a učí je, jak mohou tyto poklady využít pro svůj život a pro své vztahy. Spojení zdravého stravování a našich vnitřních osobnostních kvalit, tedy ctností, je velmi úzké. Každý z nás má ZODPOVĚDNOST za zdraví vlastního těla, a proto je dobré projevit STAROSTLIVOST při výběru potravin a ZVÍDAVOST, co vybrané jídlo udělá s naším tělem. Nejen děti, ale i mnozí dospělí, často konfrontují svoji SEBEKÁZEŇ a SILNOU VŮLI, když se snaží odolat pokušení mlsat dobré, leč nezdravé, potraviny. V souvislosti s přípravou svačin můžeme děti vést k SAMOSTATNOSTI. Naopak při přípravě společné večeře doma můžeme trénovat VZÁJEMNOST. Téma „Karty ctností jako nástroj pro vědomé stravování" je vhodné pro MŠ i ZŠ. Karty ctností se dají využít v jakémkoli předmětu, protože jejich začlenění do výuky je velmi jednoduché a nevyžaduje využití dalších učebnic nebo metodických listů. Jsou využitelné ve všech pedagogických přístupech. Jsou taky skvělým nástrojem ve školní poradenské činnosti, ať už při řešení konfliktů ve třídě nebo nasměrování dětí k jejich silným stránkám

Pavla Přibylová, Projekt „Výchova ke ctnostem“, Nadace Pangea

12:00 – 12:30 Přestávka na kávu a občerstvení

12:30 – 13:30

  • Jeden svět na školách - představení programu se zaměřením na problematiku jídla, životního stylu a životního prostředí. Teorii doplní praktická ukázka audiovizuální lekce Meatrix. Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli.

Jitka Procházková, Člověk v tísni

  • Projekt SchoolFood4Change - představení celoevropského projektu a jeho výhod pro zapojené školy, jak vytvořit akční tým a plán zavádění celoškolního přístupu ke stravování, včetně praktických příkladů z praxe zapojených škol, představení vzdělávacích aktivit pro zapojené školy v roce 2024 a 2025.

Tom Václavík, Skutečně zdravá škola

13.30 – 14:30 Skutečně zdravý oběd - o výborný oběd se postará cateringová společnost Hodně dobré jídlo

14:30 – 15:00           

  • Předání certifikátů úspěšným školám v programu Skutečně zdravá škola a SchoolFood4Change, představení příkladů dobré praxe.

15:00 Ukončení konference

Konference se koná v rámci projektu „Posílení Skutečně zdravé školy“. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je  podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Změň společnost. #Sodvahou.


Zpět na výpis