Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni

23. 1. 2023
Skutečně zdravá škola

V polovině ledna proběhlo ve Vídni dvoudenní regionální setkání partnerů a škol zapojených do mezinárodního projektu SchoolFood4Change. Setkání se účastnili zástupci škol ze středoevropského regionu, konkrétně z České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa.

Obdobná setkání proběhnou v únoru také v Belgii a Španělsku pro zástupce západoevropských a jihoevropských partnerů.

Cílem setkání bylo vzájemné seznámení partnerů projektu a navázání užší spolupráce, vybavení všech dostatečnými informacemi o projektu a implementaci Celoškolního přístupu ke stravování, a také sdílení příkladů dobré praxe.

První den se všichni účastníci sešli v prostorách vídeňského magistrátu, konkrétně v odboru 22, který má na starosti ochranu životního prostředí a také ekologické nákupy, včetně pravidel pro zajišťování školního stravování pro všechny vídeňské školy. V průběhu dopoledne byl představen detailní popis pravidel Celoškolního přístupu ke stravování. Následně se účastníci přemístili do základní školy Boerhaavegasse, kde jednak ochutnali školní oběd, a seznámili se s fungování školy a jejich ekologických aktivit. Zajímavé bylo představení „eko týmu“ složeného z žáků školy.

Celý druhý den setkání proběhl na vídeňské vzdělávací farmě s názvem „CityFarm“ v krásné parku Augarten. CityFarm je městská zážitková a vzdělávací zahrada s rozmanitou zeleninou a největší „dětská zahrada" uprostřed Vídně. V Augarten nabízí po celý rok pestrou škálu vzdělávacích zahradních programů a akcí, od praktických zahradních workshopů až po zajímavé prohlídky zahrady rozmanitosti a ochutnávky zeleniny. Účastníci setkání se jednak seznámili se zimní zeleninou, která právě na zahradě roste, a posléze společně s čerstvě utržené úrody připravili společný oběd.

Skutečně zdravá škola spojila své síly s dalšími partnery, aby společně proměnili současný systém veřejného stravování na zdravější a udržitelnější. K dosažení tohoto cíle projekt SchoolFood4Change zapojuje 3 000 škol a 600 000 mladých lidí v 16 městech a regionech 12 evropských zemí. Projekt přivádí všechny relevantní aktéry školního stravování k jednomu stolu: od studentů, rodičů a učitelů, farmářů, kuchařů a zaměstnanců jídelen až po odborníky z oblasti udržitelného zásobování potravinami, dietology a místní podnikatele.

Projekt vyvine a uvede do života revoluční „celoškolní přístup“ tak, aby se školy staly katalyzátory systémové změny veřejného stravování prostřednictvím implementace inovativních řešení a nových obchodních modelů, zahrnujících vzdělávání, principy cirkulární ekonomiky a sociálně inovativní stravování. Celoškolní přístup holisticky zapojuje celou školní komunitu do rozvoje zdravé a udržitelné kultury stravování. Zahrnuje vzdělávání dětí o cestě potravin z farmy až na stůl, zahradničení, hodiny vaření a také spolupráci mezi školami a místními farmami.

Projekt sdružuje 33 partnerů a implementovat se bude v 12 zemích Evropské unie. Skutečně zdravá škola je vedoucím projektovým partnerem v České republice a má za cíl získat do programu 100 škol. Kolegové z programu Skutočne zdravá škola mají obdobný úkol na Slovensku. V České republice se do projektu zapojí také Státní zdravotní ústav a Pražský inovační institut jako členové odborné projektové rady

Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Regionální setkání partnerů a škol v projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1
Zpět na výpis