Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště U Skřítků, Seifertova 6

Informace

Seifertova 6
586 01 Jihlava
Kraj Vysočina

http://www.msmozaikaji.cz/msseifertova/

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se na svých dalších aktivitách.
S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna mateřské školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Místní společenství a spolupráce

Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit, a pořádáme akce na téma udržitelné stravování.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
19/19

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení mateřské školy odsouhlasilo Plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Děti se stravují v příjemné a klidné atmosféře tak, aby měly dostatek času si jídlo vychutnat
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Kuřecí maso pochází z vysoce šetrných chovů nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Pro pěstování plodin na školní zahradě používáme pouze ekologicky šetrné postupy.
Alespoň jednou ročně děti s pedagogy připraví pokrm ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče dětí a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
0/11

Angažovanost a kultura stravování

Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu a obalových materiálů.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu mj. tím, že do jídelníčku pravidelně zařazujeme minimálně dva bezmasé pokrmy týdně.

Vzdělávání o jídle a stravování

Děti a jejich rodiče se účastní praktických činností pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče dětí a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření, zahradničení a spolupráci s místními zemědělci a potravináři.
0/7

Blog

 • Školní výlet na Biofarmu Sasov

  07. 06. 2022

  Dne 7.6.2022 se děti ze třídy Permoníci vydaly pěšky od školky směr městská část Jihlava Sasov. Cílem výletu byla Biofarma, od které odebírá naše školní jídelna...

  Celý článek
 • Odpoledne pro maminky spojené s ochutnávkou pomazánek

  05. 05. 2022

  V květnu proběhlo v MŠ „U Skřítků“ v Jihlavě odpoledne ke Dni matek. Bylo to setkání plné tvoření, přednesů básniček, písniček a ohlédnutí za vším, co se děti...

  Celý článek
 • Příprava dopolední svačiny

  16. 03. 2022

  Ve středu 09. 03. 2022 si děti ze třídy Permoníci společně nachystaly svou dopolední svačinu. Ve spolupráci se školní jídelnou děti obdržely suroviny k přípravě (tavený...

  Celý článek
 • Duhový pokus a výroba ovocných bonbónků

  11. 10. 2021

  V pátek 8. října, se děti pustily do přípravy ovocných bonbónů a pokusu duhy. Nejprve jsme se s dětmi bavili o zdravých a nezdravých potravinách a důsledcích, které...

  Celý článek
 • Péče o venkovní truhlíky

  25. 06. 2021

  Na jaře si učitelé s dětmi vypleli a připravili venkovní truhlíky na pěstování zeleniny a bylinek. Do truhlíku děti vysely ředkvičky, pažitku, mátu, bazalku, cibuli,...

  Celý článek
 • Pěstování microgreens

  03. 03. 2021

  Ve dnech od 8. 2. do 26. 2 se naše školka zapojila do pěstování microgreens v rámci projektu „Skutečně zdravá škola“. Microgreens jsou mladé výhonky zeleniny, které...

  Celý článek
 • Jablíčkohraní

  14. 10. 2020

  V podzimním období nám příroda nadělila spoustu jablíček. Děti ze třídy Permoníci tento čas využily a povídaly si o ovoci. Celým týdnem provázel děti příběh „O...

  Celý článek
 • Člověk a jeho zdraví

  03. 06. 2020

  V bloku Skřítkové o člověčinách, jsme s dětmi prohlubovaly znalosti o zdravém životním stylu a životosprávě. Děti třídily potraviny na zdravé a nezdravé. Zaměřili...

  Celý článek
 • Výlet na farmu

  03. 03. 2020

  Farma je již tradičním cílem našich školních toulek. Po třech letech jsme znovu navštívili farmu v Rantířově, která se zaměřuje na chov hospodářských zvířat, jejíž...

  Celý článek
 • Výroba křížal

  25. 10. 2019

  V podzimním čase, kdy dozrávají a opadávají jablíčka, začaly seznamovat s možnostmi jejich zpracování a uchování například i přes zimu. Společně se s paní učitelkou...

  Celý článek
 • Podzimní "dýňování" s rodiči

  17. 10. 2019

  Přišel podzim, s ním také období Dušiček a Halloweenu. Proto jsme se rozhodli uspořádat „dýňování“ s rodiči. Odpoledne provázely příběhy o vzniku těchto svátků....

  Celý článek
 • Zpracování jablek na podzim

  08. 10. 2019

  Navštívilo nás podzimní období a s ním i poznávání plodů, které nám příroda naděluje. Neodmyslitelnou součástí podzimu jsou samozřejmě jablka a hrušky. Nejprve...

  Celý článek
 • Výlet na statek

  05. 06. 2019

  V letním čase se naše školka vydala na blízký statek. Statek u zvířátek nabízí spoustu zájmových aktivit. Pro nás si připravili program zaměřený na domácí zvířata...

  Celý článek
 • Odpoledne pro maminky spojené s ochutnávkou pomazánek

  09. 05. 2019

  Při příležitosti Dne matek naše školka uspořádala odpoledne pro rodiče spojené s ochutnávkou pomazánek. Děti si ve svých třídách připravily pro rodiče program...

  Celý článek
 • Výroba sýrů

  12. 04. 2019

  V předvelikonočním čase si děti zasely osení do kelímků, které si polepily látkou a ozdobily. O osení se musely každý den starat a zalévat jej. Děti si také vyzkoušely...

  Celý článek
 • Paní Zima čaruje

  30. 01. 2019

  V lednu, když nás navštívila pořádná paní Zima, jsme se s dětmi rozhodli vyzkoušet různé pokusy se sněhem a ledem. Děti poznávaly různá skupenství vody. Zjistily,...

  Celý článek
 • Dýňování

  25. 10. 2018

  V letošním roce jsme využili jedno podzimní odpoledne ke tvoření s rodiči = DÝŇOVÁNÍ. Rozhodli jsme se klasické odpoledne s dlabáním dýní trošku „okořenit“. Paní...

  Celý článek
 • Výlet do Dýňového světa

  19. 10. 2018

  V říjnu jsme společně zavítali do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny, kde jsme měli možnost si prohlédnout celý statek U Pipků. Děti zhlédly různé pyramidy z...

  Celý článek
 • RODIČE A ZDRAVÁ ŠKOLA

  18. 09. 2018

  Naše MŠ Seifertova 6 v Jihlavě se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola. Tento projekt nás zaujal, protože chceme společně s rodiči vést děti ke zdravému životnímu...

  Celý článek
 • Praktický seminář pro kuchařky

  13. 09. 2018

  Dne 13. 9. 2018 se paní kuchařky zúčastnily praktického školení, které se konalo v ZŠ Želiv pod vedením lektorky Mgr. Andrey Hruškové. Paní kuchařky se aktivně zapojily...

  Celý článek
 • Odpoledne ke Dni matek spojené s ochutnávkou salátů

  28. 06. 2018

  V květnu 2018 proběhlo v MŠ „U Skřítků“ na Seifertově ulici v Jihlavě odpoledne ke Dni matek. Bylo to odpoledne plné tvoření, přednesů básniček a zpěvu písniček...

  Celý článek
 • Výlet na Dvorský kozí statek

  07. 07. 2017

  V červnu jsme autobusem zavítaly spolu s dětmi do Olešenky, kde se nachází rodinný statek „Kozí dvorek“. Děti měly možnost vidět kozy na vlastní oči při pastvě....

  Celý článek
 • Návštěva soukromé farmy s teletínem

  14. 04. 2017

  V březnu jsme navštívili soukromou farmu s domácími a hospodářskými zvířaty a teletínem v Rantířově. Děti měly možnost na vlastní oči vidět některá domácí a...

  Celý článek
Zpět na výpis