Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště U Skřítků, Seifertova 6

Informace

Seifertova 6
586 01 Jihlava
Kraj Vysočina

http://www.msmozaikaji.cz/msseifertova/

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se na svých dalších aktivitách.
S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.
Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna mateřské školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Místní společenství a spolupráce

Každoročně pořádáme pro děti, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
Aktivně se snažíme zapojit rodiče dětí do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
19/20

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení mateřské školy odsouhlasilo Plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Děti se stravují v příjemné a klidné atmosféře tak, aby měly dostatek času si jídlo vychutnat
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Kuřecí maso pochází z vysoce šetrných chovů nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Pro pěstování plodin na školní zahradě používáme pouze ekologicky šetrné postupy.
Alespoň jednou ročně děti s pedagogy připraví pokrm ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.

Místní společenství a spolupráce

Aktivně povzbuzujeme děti a jejich rodiče, aby pěstovali zeleninu a ovoce na vlastních zahrádkách a doma připravovali pokrmy z čerstvých surovin.
Pomáháme rodičům vzdělávat se v oblasti zdravé výživy dětí.
0/12

Angažovanost a kultura stravování

Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu mj. tím, že upřednostňujeme vyšší zastoupení zeleniny a menší množství masa.

Vzdělávání o jídle a stravování

Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Děti a jejich rodiče se účastní praktických činností pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

V naší mateřské škole se o zdravém stravování a vaření vzdělávají i rodiče dětí a veřejnost.
0/7

Blog

 • Pěstování microgreens

  03. 03. 2021

  Ve dnech od 8. 2. do 26. 2 se naše školka zapojila do pěstování microgreens v rámci projektu „Skutečně zdravá škola“. Microgreens jsou mladé výhonky zeleniny, které...

  Celý článek
 • Jablíčkohraní

  14. 10. 2020

  V podzimním období nám příroda nadělila spoustu jablíček. Děti ze třídy Permoníci tento čas využily a povídaly si o ovoci. Celým týdnem provázel děti příběh „O...

  Celý článek
 • Člověk a jeho zdraví

  03. 06. 2020

  V bloku Skřítkové o člověčinách, jsme s dětmi prohlubovaly znalosti o zdravém životním stylu a životosprávě. Děti třídily potraviny na zdravé a nezdravé. Zaměřili...

  Celý článek
 • Výlet na farmu

  03. 03. 2020

  Farma je již tradičním cílem našich školních toulek. Po třech letech jsme znovu navštívili farmu v Rantířově, která se zaměřuje na chov hospodářských zvířat, jejíž...

  Celý článek
 • Výroba křížal

  25. 10. 2019

  V podzimním čase, kdy dozrávají a opadávají jablíčka, začaly seznamovat s možnostmi jejich zpracování a uchování například i přes zimu. Společně se s paní učitelkou...

  Celý článek
 • Podzimní "dýňování" s rodiči

  17. 10. 2019

  Přišel podzim, s ním také období Dušiček a Halloweenu. Proto jsme se rozhodli uspořádat „dýňování“ s rodiči. Odpoledne provázely příběhy o vzniku těchto svátků....

  Celý článek
 • Zpracování jablek na podzim

  08. 10. 2019

  Navštívilo nás podzimní období a s ním i poznávání plodů, které nám příroda naděluje. Neodmyslitelnou součástí podzimu jsou samozřejmě jablka a hrušky. Nejprve...

  Celý článek
 • Výlet na statek

  05. 06. 2019

  V letním čase se naše školka vydala na blízký statek. Statek u zvířátek nabízí spoustu zájmových aktivit. Pro nás si připravili program zaměřený na domácí zvířata...

  Celý článek
 • Odpoledne pro maminky spojené s ochutnávkou pomazánek

  09. 05. 2019

  Při příležitosti Dne matek naše školka uspořádala odpoledne pro rodiče spojené s ochutnávkou pomazánek. Děti si ve svých třídách připravily pro rodiče program...

  Celý článek
 • Výroba sýrů

  12. 04. 2019

  V předvelikonočním čase si děti zasely osení do kelímků, které si polepily látkou a ozdobily. O osení se musely každý den starat a zalévat jej. Děti si také vyzkoušely...

  Celý článek
 • Paní Zima čaruje

  30. 01. 2019

  V lednu, když nás navštívila pořádná paní Zima, jsme se s dětmi rozhodli vyzkoušet různé pokusy se sněhem a ledem. Děti poznávaly různá skupenství vody. Zjistily,...

  Celý článek
 • Dýňování

  25. 10. 2018

  V letošním roce jsme využili jedno podzimní odpoledne ke tvoření s rodiči = DÝŇOVÁNÍ. Rozhodli jsme se klasické odpoledne s dlabáním dýní trošku „okořenit“. Paní...

  Celý článek
 • Výlet do Dýňového světa

  19. 10. 2018

  V říjnu jsme společně zavítali do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny, kde jsme měli možnost si prohlédnout celý statek U Pipků. Děti zhlédly různé pyramidy z...

  Celý článek
 • RODIČE A ZDRAVÁ ŠKOLA

  18. 09. 2018

  Naše MŠ Seifertova 6 v Jihlavě se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola. Tento projekt nás zaujal, protože chceme společně s rodiči vést děti ke zdravému životnímu...

  Celý článek
 • Praktický seminář pro kuchařky

  13. 09. 2018

  Dne 13. 9. 2018 se paní kuchařky zúčastnily praktického školení, které se konalo v ZŠ Želiv pod vedením lektorky Mgr. Andrey Hruškové. Paní kuchařky se aktivně zapojily...

  Celý článek
 • Odpoledne ke Dni matek spojené s ochutnávkou salátů

  28. 06. 2018

  V květnu 2018 proběhlo v MŠ „U Skřítků“ na Seifertově ulici v Jihlavě odpoledne ke Dni matek. Bylo to odpoledne plné tvoření, přednesů básniček a zpěvu písniček...

  Celý článek
 • Výlet na Dvorský kozí statek

  07. 07. 2017

  V červnu jsme autobusem zavítaly spolu s dětmi do Olešenky, kde se nachází rodinný statek „Kozí dvorek“. Děti měly možnost vidět kozy na vlastní oči při pastvě....

  Celý článek
 • Návštěva soukromé farmy s teletínem

  14. 04. 2017

  V březnu jsme navštívili soukromou farmu s domácími a hospodářskými zvířaty a teletínem v Rantířově. Děti měly možnost na vlastní oči vidět některá domácí a...

  Celý článek
Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací