ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice

Informace

17.listopadu 1225
74221 Kopřivnice
Moravskoslezský kraj

www.zskop17.cz

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách.
Průběžně monitorujeme počet dětí, žáků či studentů využívajících školní stravování a podnikáme kroky ke zvýšení jejich počtu.
S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
Náš pedagogický dohled podporuje klidný a pozitivní průběh oběda.
Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých nezpracovaných surovin či potravin.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
Ve školní jídelně jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzdělávání v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti, žáci, studenti a pracovníci školy mají přístup k pitné vodě dle jejich potřeby po celý den pobytu ve škole.
Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Místní společenství a spolupráce

Každoročně pořádáme pro žáky, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
0/24

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Přestávka na oběd má při sestavování rozvrhu jasnou prioritu.
Zajistili jsme, že příslušní učitelé mají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby vedli hodiny pěstování a vaření.
Snažíme se přesvědčit rodiče, aby svým dětem ke svačině nedávali nezdravé potraviny.
Pravidelně zveme rodiče, aby přišli poobědvat se svými dětmi do školní jídelny.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Školní jídelna nabízí možnost výběru minimálně ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo splňuje podmínky pro stravu bezmasou a/nebo bezmléčnou.
Kuřecí maso pochází z šetrných chovů a/nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Zajistili jsme, že žáci v rámci hodin pěstování na školním pozemku pěstují plodiny ekologicky šetrným způsobem.
Založili jsme kroužek vaření a naši žáci v něm vaří ze sezónních a místních potravin a biopotravin.
Alespoň jednou ročně mohou žáci v hodinách vaření připravit pokrmy ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.
Naši žáci přemýšlí a diskutují o etických a ekologických aspektech stravování. Spolu s žáky se snažíme zmenšovat ekologickou stopu školního stravování.
Jeden nebo více ročníků udržuje během školního roku kontakt s místním zemědělským podnikem nebo farmářem. Alespoň jednou ročně organizujeme školní výlet do některého z místních menších zemědělských podniků.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
Aktivně povzbuzujeme naše žáky a jejich rodiče, aby pěstovali zeleninu a ovoce na vlastních zahrádkách a doma připravovali pokrmy z čerstvých surovin.
Naši žáci sdílejí zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola s ostatními školami, rodiči a veřejností.
0/20

Angažovanost a kultura stravování

Naši žáci se podílí na navrhování úprav školní jídelny, aby byl vytvořen příjemný a klidný prostor pro stolování.
Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu, mj. tím, že upřednostňujeme vyšší zastoupení zeleniny a menší množství masa.

Vzdělávání o jídle a stravování

Každý z žáků naší školy každoročně absolvuje výuku vaření.
Každý z žáků naší školy dostává příležitost účastnit se ekologického pěstování plodin.
Aktivně podporujeme žáky v tom, aby si sestavili kalendář pro pěstování různých druhů plodin a aby školní pozemky udržovali ekologickým způsobem.
Naši žáci se účastní praktických aktivit pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče našich žáků a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření a zahradničení.
Rodiče našich žáků si mohou zakoupit produkty, které vypěstují žáci na školních pozemcích.
Na naší škole se o zdravém stravování a vaření vzdělávají i rodiče žáků a veřejnost.
V souvislosti s programem Skutečně zdravá škola nás pravidelně navštěvují zástupci ostatních škol nebo jiné zainteresované osoby.
0/14

Blog

 • Zdravé medové muffiny

  25. 05. 2022

  Že nám včeličky vyrábějí med, to ví každé malé dítě, ale že se z něj dají upéct výtečné muffiny, které budou navíc zdravé, o tom se přesvědčily děti ze třídy...

  Celý článek
 • Zeleninové housenky

  20. 05. 2022

  Tento týden si děti u Hvězdiček povídaly o hmyzu. Učily se pojmenovávat broučky, básničku a skládaly zeleninové housenky. Nejprve děti všechnu zeleninu nakrájely,...

  Celý článek
 • Na statku je prima

  19. 05. 2022

  Protože nás zvířátka baví, rozhodli jsme se jet na další statek. Ihned po příjezdu nás uvítalo hlasité pozdravení zatím neznámého zvířete. Jakým překvapením pro...

  Celý článek
 • Jak se žije na kozí farmě

  02. 05. 2022

  Počasí nám začalo přát, tak jsme s dětmi vyrazili na výlet. A kam jinam, než za zvířátky na farmu! A nebyla to jen tak ledajaká farma, ale rovnou kozí. Kozy jsme nejenom...

  Celý článek
 • Do školky přišlo jaro

  18. 03. 2022

  Venku to konečně vypadá, že se zima definitivně loučí, a tak nastal ten správný čas, přivítat u nás ve školce jaro. Celý týden jsme venku pozorovali roztávající led,...

  Celý článek
 • Mléko od naší kravičky

  07. 03. 2022

  Která mateřská škola se může pyšnit vlastní kravičkou, která vám navíc nadojí kvalitní bio mléko? No přeci ta naše! Není sice živá, ale mlíčko dává stejně chutné...

  Celý článek
 • Podzimní polévka

  14. 10. 2021

  Venku se nám vše krásně zabarvuje a začíná nám pravý sychravý podzim. A čím se v takovém počasí nejlépe zahřát? To naše děti ví naprosto přesně – horkou polévkou....

  Celý článek
 • Skutečně zdravé bonbony

  13. 10. 2021

  Když se v naší školce řeklo, že si místo těch lákavě vypadajících a sladkých bonbonů, které děti tak rády dostávají, uděláme vlastní zdravé bonbony, ne jedno...

  Celý článek
 • Duhový pokus

  08. 10. 2021

  I v naší mateřské škole jsme vyzkoušeli pokus s bonbony Skittles. Děti s velkým nadšením pomáhaly s přípravou pokusu a se zatajeným dechem sledovaly, co se bude dít....

  Celý článek
 • Kouzelná bublanina

  06. 10. 2021

  Po celý týden jsme si s dětmi povídali o tom, jaké druhy ovoce známe, jakou mají barvu, tvar, podle chuti jsme hádali, o jaké ovoce se jedná a na závěr jsme si upekli bublaninu....

  Celý článek
 • Jablíčkové překvapení

  02. 10. 2021

  Že máme ve školce hodné děti, to víme dávno, ale teď jsme se utvrdili v tom, že i rodiče jsou skvělí. A to především, když nám do školky věnovali celou bedýnku domácích...

  Celý článek
Zpět na výpis