Metodické materiály a návody pro učitele

Z navržených témat vyberte oblast, která vás zajímá. Můžete zvolit i cílovou skupinu, hledat i podle názvu nebo klíčového slova. Školní zelinářské zahrady - jak na to
Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo. Vzdělávání a práce na školních zahradách přináší výhody všem: lepší zdraví a celkovou pohodu dětí a žáků, více pozornosti ve třídě, lepší prospěch a silnější vazby na místní komunitu a prostředí. To jsou jen některé z výhod, jak zahradnictví může pomoci celé vaší škole růst. Přinášíme vám kompletní návody pro plánování, realizaci a využívání školní užitkové – zelinářské zahrady.
Chov slepic na školních zahradách
V posledních několika letech se chov slepic těší obnově a mnoho škol se této zábavě s vajíčky věnuje. Péče o slepice může dětem pomoci navázat spojení se světem přírody a se zvířaty. Práce spojené s péčí o slepice mohou být také spojeny s celou řadou výukových jednotek. Navíc to spojuje žáky s hodnotami o tom, odkud pochází jejich jídlo, a umožňuje jim, aby si pak sami vybírali kvalitní potraviny. Tento praktický průvodce vám pomůže se rozhodnout, zda chcete slepice ve škole chovat.
Chov zvířat ve školách
Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena, volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat. Svůj význam mají i kontakty na zkušené chovatele.
Akce zaměřené na zapojení rodičů a veřejnosti do pěstitelských a kulinářských aktivit
Zapojení komunity přináší spoustu výhod. Rodiče, sousedé, místní podniky nebo místní samospráva mohou být zdrojem informací, poradenství, praktické pomoci nebo finanční podpory. Tento návod vám přináší tipy a doporučení, jak zapojit veřejnost do aktivit ve škole.
Inspirace ze skutečně zdravých mateřských škol
Na jaře roku 2020 jsme vyhlásili soutěž pro kreativní pedagogy pracující v mateřských školách na téma „jídlo a my“. Do soutěže se zapojilo téměř padesát pedagogů z celkem 21 mateřských škol realizujících program Skutečně zdravá škola, kteří zaslali neuvěřitelných 48 soutěžních příspěvků – popisů vzdělávacích programů. Každý příspěvek přináší zajímavý nápad, jak vzdělávací program mateřské školy obohatit o téma související se zdravým stravováním, pěstováním na školní zahrádce, vařením, výletem na farmu nebo třeba sběrem tradičních místních receptů. Zaslané materiály nás nadchly natolik, že jsme se rozhodli postupně z nich vytvořit a zveřejnit soubor tipů na vzdělávací aktivity pro mateřské školy.
Školní farmářský trh
Školní farmářské trhy jsou skutečné farmářské trhy, které se konají ve školních tělocvičnách, společenských místnostech, na zahradách nebo hřištích škol a jsou organizovány Skutečně zdravými školami. Dají zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti příležitost přijít a zakoupit si čerstvé lokální produkty. Na jejich přípravě a organizaci se podílí žáci pod vedením pedagogů. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s řemeslníky a zemědělci ve vašem regionu a pomáhat žákům poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat. Celá cesta k realizaci farmářského trhu trvá dva až tři měsíce (naše praktická metodika rozvrhla aktivity na osm týdnů), což znamená, že vaše škola může získat bronzové hodnocení v poměrně krátkém čase. Projekt můžete samozřejmě realizovat rychleji, záleží na vašem pojetí metodiky.
Farmářský den
Tento metodický balíček přináší inspiraci, jak by mohl na vašich školách probíhat Den zdravého jídla, který by byl zaměřen na propagaci zdravé výživy a lokální udržitelný rozvoj. Tento manuál obsahuje návod, jak by si mohli žáci ve spolupráci se svými učiteli naplánovat, připravit, propagovat a realizovat den zdravého jídla. Hlavním tématem farmářského dne je JÍDLO a jeho příběh. Téma je možné doplnit o další aktivity související se zdravým životním stylem a místní udržitelnou ekonomikou. Najdete zde také příklad dobré praxe – Farmářský den se odehrál 11. 6. 2015 na ZŠ Rokytnice Vsetín ve spolupráci se z.s. Líska a celou řadou vyučujících, řemeslníků, žáků a dobrovolníků.
Zdravá školní jídelna
Tento materiál má za cíl pomoci školám zlepšit atmosféru ve svých školních jídelnách, a tím dosáhnout lepší kultury stravování. Je určen pro základní i střední školy a využívat by jej měli především ředitelé a vedení školy ve spolupráci s pedagogy a pracovníky školní jídelny. Ideálně by se do realizace „zdravé školní jídelny“ měli zapojit i žáci a studenti a jejich rodiče tak, jak navrhujeme v dalším návodu pro Akční skupiny pro zdravé stravování.