Analýza školní jídelny

Analýza školní jídelny

Analýza školní jídelny je povinné bronzové kritérium programu. Cílem analýzy školní jídelny je porovnat současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérii programu Skutečně zdravá škola v oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu a doporučit jídelně, jak by mohla kritéria postupně naplňovat. 

Analýza školní jídelny je založena na datech, které v předem dohodnutém termínu lektor ve spolupráci s vámi zpracuje.

Lektor se zaměří na:

 • Současný stav jídelníčku a použitých surovin ve vztahu k plnění programu Skutečně zdravá škola, zejména v oblastech jejich čerstvosti, sezónnosti a původu.
 • Používání přísad a polotovarů.
 • Současné dodavatele surovin a potravin – původ nakupovaných potravin.
 • Současný stav v oblasti nabídky nápojů.
 • Současný stav ve vzdělávání kuchařek.
 • Oblasti možného rozvoje ke splnění kritérií programu.

Na základě provedené analýzy bude vypracována a poskytnuta písemná zpráva jako první krok ke zlepšování vaší školní jídelny.

S výsledky analýzy seznámíme školní tým na webináři, kde podrobně projdeme zjištěné nedostatky a navrhneme kroky k jejich odstranění. 

Zpráva bude obsahovat cenné informace:

 • Hodnocení současného stavu a vytyčení klíčových oblastí pro další rozvoj.
 • Návrh doporučení k úpravám jídelního lístku s návrhy nových pokrmů.
 • Doporučení k nahrazení polotovarů za čerstvé suroviny.
 • Zhodnocení nabídky nápojů a návrh řešení.
 • Tipy, jak zatraktivnit nabídku podávané čerstvé zeleniny.
 • Seznam doporučených dodavatelů a surovin z vašeho regionu.
 • Návrhy a tipy, jak o změnách informovat strávníky a rodiče.

Organizace: 

Doba trvání: schůzka – sběr dat: 2 hodiny. Zprávu obdržíte nejpozději 3 týdny po objednávce.

Cena: 4 500 Kč, pro školy zapojené do programu SZŠ - Kč 3.500,-

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím vyplňte tento jednoduchý formulář

Která kritéria program SZŠ výše uvedenými semináři naplníte:

 • B17/B14 Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.

Která kritéria program SZŠ absolvováním seminářů pomáháte řešit:

 • B9 Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
 • B10 Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 • B11 Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
 • B12 Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
 • B16 Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.