Aktualizujeme kritéria programu zaměřením na trvalou udržitelnost

24. 8. 2022
Skutečně zdravá škola

V září 2022 vstupuje program Skutečně zdravá škola do osmého roku působení v České republice. Kritéria programu prošla za tu dobu dílčími úpravami a přizpůsobením pro mateřské školy. Nyní dochází k dalším důležitým úpravám kritérií, které se zaměřují na dvě klíčové oblasti: plýtvání potravinami a podporu regionálních gastronomických tradic. Kromě toho jsme definice některých kritérií zjednodušili či zpřesnili.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá ve školách rozvíjet kulturu zdravého a udržitelného stravování. A právě na oblast udržitelnosti se chceme více zaměřit. Proto nyní v kritériích programu pro základní školy akcentujeme problematiku plýtvání potravinami. Plýtvání potravinami ve školních jídelnách je obrovský problém, každý rok se vyhodí desítky tisíc tun nedojedeného jídla. Do bronzových kritérií proto v oblasti Vzdělávání o jídle a stravování přidáváme nové kritérium B22 „Provedli jsme audit plýtvání potravinami ve školní jídelně a přijali opatření k předcházení vzniku odpadů ve školní jídelně“. Na stříbrné úrovni přidáváme kritérium S17 „Množství vyhazovaného jídla ve školní jídelně se za poslední dva roky snížilo a nadále usilujeme o minimalizaci množství vyhazovaného jídla“. Základní školy, které budou mít zájem o získání či udržení bronzového a stříbrného certifikátu, budou muset nově provádět jedenkrát za pololetí Audit plýtvání a vypracovat plán opatření na snižování množství vyhazovaného jídla. Kompletní podpora pro realizace tohoto opatření je pro školy dostupná online v rámci naší výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Cílem nového kritéria na zlaté úrovni „Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice“ je zvýšit povědomí strávníků o regionálním gastronomickém dědictví tím, že do jídelního lístku školní jídelny jsou minimálně jedenkrát za čtvrtletí začleněny pokrmy připravené dle tradičních regionálních receptur a jsou používány tradiční a místně přizpůsobené odrůdy ovoce a zeleniny nebo plemena zvířat, pokud jsou dostupná. Pro základní školy přidáváme kritérium „Žáci se aktivně zapojují do mapování regionálního gastronomického dědictví a vyhledávají tradiční regionální receptury a gastronomické tradice“. Tím se propojuje spolupráce v této oblasti mezi pracovníky školní jídelny, pedagogy a žáky. Věříme, že tato kritéria zvýší využívání tradičních receptur a plodin ve školních jídelnách a pomohou dětem a žákům poznat lokální a regionální kulinářské speciality.

Všem zapojeným školám samozřejmě pomůžeme s naplněním kritérií a poskytneme informační podporu a poradenství.

Zpět na výpis