Až 107 milionů plastových nádob na jedno použití vyhodí každý školní rok čeští žáci a studenti

23. 3. 2020

Brno 23. 3. 2020 -  Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu. 

Důležitým cílem projektu Pijeme kohoutkovou ve školách je podpora ochrany a udržitelného využívání vodních zdrojů a snížení množství odpadního plastu. Každou minutu se po celém světě prodá milion plastových lahví.

„V České republice bylo v roce 2018 na trh uvedeno 51 100 tun nápojových PET lahví, to je váha, kterou uveze 2 000 železničních nákladních vagonů. Tříděním se jich podaří získat zpět 70 až 89 procent. Přes devět milionů tun každoročně skončí v oceánech, plastové lahve jsou jedním z nejčastěji vyplavovaných plastových předmětů na evropských plážích. Pokud by každý český žák a student vyhodil ve škole jen 2 plastové láhve na jedno použití týdně, za školní rok to bude více než 107 milionů plastových lahví, tedy 19 698 lahví průměrně v každé české základní a střední škole,“ vysvětluje Tom Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.

Kupování balené pitné vody je zbytečné a ekonomicky nevýhodné. Jednak je kvalita pitné kohoutkové vody v České republice výborná, jednak je kohoutková voda výrazně levnější než ta balená. Při teoretické spotřebě 2 litry vody denně bychom za balenou vodu za cenu 6,50 Kč litr za rok zaplatili 4 745 Kč, za kohoutkovou vodu jen 34 Kč, tedy přibližně 141 x méně.

Dostatečná konzumace pitné vody má také další výhody. Je nezbytně nutná pro udržení optimálního zdraví a funkce mozku. Ve školách se pořád něco děje, proto žáci často zapomínají pít. Pitný režim ovlivňuje kognitivní i fyzické funkce těla. Děti, které pijí málo, se cítí častěji unavené, bolí je hlava, hůře vnímají a nesoustředí se. Kvalitní pitný režim tak ovlivňuje i chování žáků či jejich školní výsledky. Děti nechodí do školy dostatečně hydratované, jak ukázaly studie v České republice i v zahraničí. Každé páté dítě v ČR se po ránu vůbec nenapije, více než 10 % dětí se napije pouze třikrát denně nebo i méně. Ve Francii 62 % procent dětí při příchodu do školy nebylo dostatečně hydratovaných. A tyto děti měly při testech, které absolvovaly v poledne, výrazně horší výsledky, pokud jde o zapamatování a vybavení si zapamatované informace. Také děti, které se před testem nenapily, měly horší paměť než děti, které vypily 25 minut před testem 300 ml vody.

Význam dostatečné hydratace je učitelům dobře znám. Školy, které se rozhodnou zapojit do projektu Pijeme kohoutkovou, umožňují žákům pití vody během vyučování. Učitelé pravidelně žáky upozorňují na pitný režim a škola současně podporuje a propaguje pití kohoutkové vody v celé škole.

„Škola, která se zapojí do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“, dbá na to, aby žáci měli k dispozici láhve, sklenice nebo jiné nádoby na pití kohoutkové vody, ve škole není možné koupit nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje nenosí z domu, učitelé jsou žákům vzorem a pijí kohoutkovou vodu ve třídě a žáci jsou povzbuzováni, aby dodržovali pitný režim. Žáci v takové škole nemusí do školy nosit těžké láhve s nápoji, ve škole si mohou kdykoli napustit kohoutkovou vodu do vlastních nádob,“ dodává Tom Václavík.

„Inspirací pro projekt „Pijeme kohoutkovou ve školách“ nám byl projekt „Wassertrinken in Schulen“, který rozvíjí již od roku 2016 vídeňský magistrát ve spolupráci s vídeňskou vodárenskou společností WienerWasser. V současné době 66 000 žáků na prvním stupni ve 165 základních školách, tedy v 75 % všech vídeňských škol, pije jen kohoutkovou vodu. Projekt se letos rozšiřuje na žáky druhého stupně základních škol s cílem zapojit 50 % všech starších žáků ve Vídni. K vídeňskému projektu se přidává také 60 škol z Dolního Rakouska. Inspirovat se nechaly také první čtyři školy ve Slovinsku,“ uzavírá Tom Václavík.

100 000 českých dětí ve věku 11 až 15 let má nadváhu, z toho 30 000 je obézních, počet dětí s nadměrnou hmotností roste.  Tyto údaje se v posledních desetiletích zvýšily. 90 procent českých dětí pije slazené limonády pravidelně, téměř třetina pak více než dvakrát týdně, 14 procent dětí ve věku 11-15 let pije limonádu každý den. Konzumace slazených nápojů je považována za jednu z možných příčin rostoucího výskytu civilizačních onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka 2. typu či obezita. Spotřeba sladkých nápojů může vést ke vzniku zubního kazu. Polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých dětí v Česku má zubní kaz. „Propagace a nabídka pitné vody ve školách může působit preventivně proti vzniku nadváhy a obezity a zubního kazu,“ říká Tom Václavík ze Skutečně zdravé školy.

Vzdělávání zvyšuje povědomí žáků nejen o důležitosti dostatečného pitného režimu na zdraví, ale také o důležitosti ochrany vodních zdrojů a životního prostředí.  V rámci projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“ proto Skutečně zdravá škola pro učitele připravila řadu metodických materiálů, které mohou použít k přiblížení problematiky vody žákům a studentům.

Pokud se škola zapojí do projektu Pijeme kohoutkovou, přidává se tak k výzvě Ministerstva životního prostředí #dostbyloplatu. Školy, které neumožňují používání plastových lahví na jedno použití, hrají důležitou roli při naplňování strategie EU pro plasty (EU Plastics Strategy). Projekt „Pijeme kohoutkovou ve školách“ pomáhá naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu, konkrétně ve strategii Odstranění znečišťování. Najde uplatnění v akčním plánu pro oběhové hospodářství, které navrhuje mimo jiné ukončení výroby jednorázových obalů. Projekt také naplňuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Konkrétně cíl 6.6 zní: Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní a jezer. Bylo by tedy vhodné, aby projekt podpořili zřizovatelé škol z řad měst a obcí.

Kontakt:

Zdroje:

1. Pitný režim dětí v 10 letech - Jak pijí české děti. Organizací studie byla pověřena pediatrická skupina AquaLife Institutu. Studii zpracovali a provedli: MUDr. Petr Tláskal, CSc. (vedoucí studie – Ústavní nutriční lékař FN Motol), Mgr. Tereza Vrábelová (nutriční terapeutka FN Motol), MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. (Pediatrická klinika FN Motol) a RNDr. Marie Hladíková (statistik).

2. Studie Společnosti pro výživu a studie iniciovaná AquaLife Institutem hodnotily 3–5 celodenních jídelníčků nutričním programem Nutridan a následné vyhodnotily výsledky více než 30 nutričních parametrů doporučenými referenčními dávkami pro příjem jednotlivých živin (DACH) včetně hodnocení vodní bilance a konzumace cukru. Celkem 5 studií proběhlo v roce 2007–2016, zúčastnilo se jich 2 792, 1 558, 485, 823 a 103 převážně dětských respondentů ve věku 4–18 let z celé ČR.

3. České děti přibírají, HBSC studie, Mgr. Michal Kalman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

4. Pross N Effects of Dehydration on Brain Functioning: A Life-Span Perspective. Ann Nutr Metab. 2017;
70 Suppl 1:30-36.

5. Benton D Dehydration influences mood and cognition: a plausible hypothesis? Nutrients. 2011; 3(5):555-73.

Výpočty:

Počet PET lahví uvedených na trh – zdroj: EKOKOM
V roce 2018 bylo na tuzemský trh uvedeno 51,1 tis. tun nápojových PET lahví.  O rok dříve to bylo 49,2 tis. tun, v roce 2016 to bylo 48,2 tis. tun a v 47,9 tis. tun bylo uvedeno na tuzemský trh v roce 2015.

Výpočet počtu vyhozených plastových lahví

Celkem 940 928 žáků ve 4 172 ZŠ ve školním roce 2019/2020: každý žák vyhodí 2 plastové láhve týdně ve školním roce, celkem se vyhodí: 40 týdnů x 2 láhve x 940 928 žáků = 75 274 240 lahví každý školní rok na ZŠ

Celkem 403 949 studentů v 1 290 SŠ ve školním roce 2019/2020: každý student vyhodí 2 plastové láhve týdně ve školním roce, celkem se vyhodí: 40 x 2 x 403 949 = 32 315 920 lahví v SŠ

Celkem v ZŠ a SŠ: 107 590 160 lahví, 19 698 lahví průměrně v každé škole.

Cena balené vs kohoutkové vody

Celorepublikový průměr ceny za 1 m3 = 1 000 litrů dodávané pitné vody (vodné) je v roce 2020 46,17 Kč. 1 litr = 46,17 Kč včetně Dph/1000 litrů = 0,046 Kč. Při 2 litry vody za den x 365 dní = 33,58 Kč za rok

Balená voda nebo minerální voda:

1 litr = 6,50 Kč, Při 2 litrech x 365 dní = 4 745 Kč, tedy 141 x dražší než kohoutková voda

Kubík Water:

1 litr = 24 Kč, Při 2 litrech x 365 dní = 17 520 Kč, tedy 522 x dražší než kohoutková voda

Více o programu Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 387 škol z celé České republiky a 74 z nich již splnilo bronzová kritéria, 18 škol splnilo stříbrná kritéria a jedna škola splnila zlatá kritéria programu. Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola je podpořen ze Státního fondu životního prostředí. 

www.sfzp.cz                            www.mzp.cz

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací