Výhody zapojení vaší školy do programu

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojení děti a mladé lidi. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli.

Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování.

Přidejte se k více než čtyřem stovkám škol, které již zlepšují kulturu stravování ve škole. Zapojení do programu Skutečně zdravá škola a školka přináší výhody:

Pro vedení školy

 • Zlepšuje kvalitu školního stravování, což zvýší atraktivitu školy mezi rodiči.
 • Obohacuje školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku a pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova v RVP.
 • Zvyšuje atraktivitu školy = více žáků = více peněz do rozpočtu školy.
 • Možnost inspirovat se od jiných úspěšných škol. 

Pro pedagogy:

 • Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma – jídlo.
 • Program Skutečně zdravá škola je pro zapojené školy jednou z cest, jak naplňovat průřezové téma environmentální výchova.
 • Spousta nových metodických materiálů k dispozici zdarma. 

Pro rodiče:

 • Komplexně řeší školní stravování, přináší kvalitativní skok k lepšímu.
 • Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování.
 • Pomáhá tvořit budoucí uvědomělé spotřebitele tím, že v mladých lidech vytváří očekávání dobrého jídla a rozvíjí jejich dovednosti a návyky, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.
 • Pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.

Pro pracovníky školní jídelny:

 • Zvyšuje prestiž pracovníků školní kuchyně – může získat další zákazníky mimo školu, hledající kvalitní stravování (dům seniorů, podniky apod.).
 • Poskytuje možnost prohlubování kvalifikace pracovníků školní jídelny.

Pro zřizovatele školy:

 • Získání prestiže: „Zřizujeme Skutečně zdravou školu, kterou zajímá, co a jak děti jedí.“
 • Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!
 • Podpora ekonomického rozvoje celého regionu: školní jídelny nakupují suroviny od místních zemědělců, potravinářů a distributorů, peníze tak zůstávají v místě. 
 • Program přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 

Program Skutečně zdravá škola je ideálním doplněním dalších programů, jako jsou:

 • Rodiče vítáni
 • Komunitní školy
 • Ekoškola
 • Férová škola
 • Zdravá školní jídelna
 • Škola pro udržitelný život a další

Registrujte vaši školu do programu zde

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací