Vyhlašujeme 2. ročník grantové výzvy "Jedlá školní zahrada"

26. 1. 2023
Skutečně zdravá škola

Spolek Skutečně zdravá škola vyhlašuje grantovou výzvu pro všechny školy zapojené v programu Skutečně zdravá škola s názvem Jedlá školní zahrada.  

Cíl výzvy

Hlavním cílem programu Skutečně zdravá škola je rozvíjet kulturu zdravého a udržitelného stravování. Skutečné zdravé školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí.

Grantová výzva Jedlá školní zahrada má za cíl pomoci školám zapojeným v programu Skutečně zdravá škola vytvořit či upravit školní zahrady tak, aby byl vytvořen prostor pro rozvoj praktických dovedností dětí/žáků v oblasti pěstování a osvěty a vzdělávání v tématu trvalé udržitelnosti. Ve výzvě uspějí především ty projekty, které do realizace maximálně zapojí děti/žáky, pedagogy, pracovníky školních kuchyní, rodiče a školní komunitu.   

Podmínky výzvy

Finanční alokace

Pro výzvu 2023 bylo alokováno celkem 600 000 Kč, podpořeno tedy bude 6 projektů ve výši 100 000 Kč každý.

Žadatel

Žadatelem o podporu může být mateřská, základní nebo střední škola, která má zaplacený roční poplatek v programu Skutečně zdravá škola na rok 2023.

Podmínky žádosti

  • Žádost o podporu musí být podána prostřednictvím tohoto formuláře, a musí být nejpozději do 30. dubna 2023 doručena spolku Skutečně zdravá škola na e-mailovou adresu tom@skutecnezdravaskola.cz. V předmětu e-mailu uvádějte „Jedlá školní zahrada – výzva 2023“.
  • Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a povinné přílohy.

Podmínky udělení grantu

  • dodání žádosti a všech povinných příloh ve stanoveném termínu
  • realizace projektu od 1. 6. 2023 do 31. 3. 2024
  • grant je poskytován na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené Darovací smlouvy.

Celé znění podmínek výzvy důkladně prostudujte v dokumentu SZS_Jedla_skolni_zahrada_vyzva_Metodicky návod

Inspiraci na vytvoření konceptu vaší jedlé školní zahrady a které prvky do projektu zahrnout najdete v dokumentu SZS_Jedla_skolni_zahrada_koncept_zahrady

Grantová výzva umožněna díky laskavé finanční pomoci od společnosti Lidl Česká republika s.r.o.

Zpět na výpis