Skutečně zdravá jídelna – nový program pro zkvalitnění nejen školního stravování, Bureau Veritas ověřuje plnění kritérií kvality a původu jídla.

14. 3. 2016

Od jídelen vyžaduje přechod na kvalitní čerstvé suroviny se známým a ideálně regionálním původem. Jídelny zapojené do programu plní předem stanovená kritéria, Bureau Veritas, mezinárodní certifikační společnost, kontroluje jejich plnění. Certifikát Skutečně zdravá jídelna proto dává strávníkům jasně na vědomí, že jedí jídla výživově kvalitní, chutná a v maximální možné míře z lokálních potravin a sezónních surovin.

Účast v programu Skutečně zdravá jídelna poskytuje jídelnám nezávislé ověření, že podnikají kroky ke zvýšení kvality nabízených pokrmů jako je např. příprava jídel z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu, bez použití polotovarů a aditiv. Program tak poskytuje hostům jídelen záruku, že pokrmy jsou připravené z kvalitních primárních potravin a že nebylo použito nezdravých aditiv, GMO a transmastných kyselin.

Jak program Skutečně zdravá jídelna pomůže změnit vaši jídelnu k lepšímu? Proč by se měla vaše jídelna stát Skutečně zdravou?

Zapojení do programu komplexně řeší stravování, zlepšuje jeho kvalitu, což zvyšuje atraktivitu jídelny a prestiž a angažovanost pracovníků jídelny. Díky programu splní jídelna požadavky na sledovatelnost, integritu a jasný původ potravin a zlepšuje tak zdraví strávníků. Plnění kritérií je prověřováno nezávislým auditem, prováděným mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas.   

„Poskytovatelé stravovacích služeb zapojení do programu jsou kontrolováni, zda splňují vysoké standardy na původ a kvalitu použitých surovin dle stanovených kritérií Skutečně zdravá jídelna,“ upřesňuje Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka pro oblast potravinářství, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

„Program nastavuje jídelnám konkrétní cíle v souvislosti s možností tří úrovní osvědčení: bronzovou, stříbrnou a zlatou, Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí jídelna splnit v oblasti kvalita jídla a místo jeho původu,“ vysvětluje Tom Václavík, odborný garant programu Skutečně zdravá jídelna.

V současné době je program určen pro jídelny, připravující pokrmy v rámci školního stravování. V blízké budoucnosti bude program dostupný i dalším poskytovatelům hromadného stravování v podnicích, nemocnicích, domovech seniorů a na úřadech. 

http://www.skutecnezdravajidelna.cz/

http://www.bureauveritas.cz/

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.: 
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
-  certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
-  verifikace:  GHG
-  inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu Vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. 

Zpět na výpis