Plýtvání potravinami ve školních jídelnách pokračuje, některé školy ale ukazují, že existují možnosti zlepšení

28. 2. 2019
Skutečně zdravá škola

Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent připraveného jídla. Spolek Skutečně zdravá škola spočítal, že to je 27 tisíc až 48 tisíc tun potravin.

Iniciativa Skutečně zdravá škola proto vloni na jaře přišla s výzvou ke snižování plýtvání potravinami nejen ve školních jídelnách. „Vyzvali jsme školy, aby se zapojily do akce „Miluji jídlo, neplýtvám“ a zavázaly se snižovat množství odpadu ve školních jídelnách. Připravili jsme pro pedagogy řadu návodů a vzdělávacích metodik, jak žáky a studenty vzdělávat o dopadech plýtvání potravinami a o možnostech řešení,“ vysvětluje Tomáš Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.  

Do výzvy se doposud zapojilo 26 škol. Učitelé na zapojených školách provedli mezi žáky a studenty osvětu o problematice dopadů plýtvání potravinami a představili jim možnosti jeho předcházení. Některé školy se dokonce pustily do auditu – zjistily, jaké množství potravin se v jejich školní jídelně vyhazuje. Z jejich zjištění vyplývá, že osvěta a diskuse o problematice může vést k výraznému zlepšení.

Základní škole Litvínov – Hamr se do výzvy zapojili důkladně. Kromě osvěty mezi žáky provedli ve školní jídelně dva audity. V dubnu zjistili, že množství odpadu za týden bylo 64 kg. Poté, co proběhla osvěta a učitelé téma s žáky důkladně probrali, zjistili žáci v druhém auditu v září, že celkově se za týden vyhodilo 40 kg zbytků. To je o 37 % méně. „Ve třetím auditu v prosinci bohužel opět množství zbytků narostlo. Společně s žáky jsme vytvořili Akční plán, ve kterém jsme se zavázali do konce roku 2018 snížit množství odpadu o 20 procent a do konce roku 2019 o dalších 20 procent,“ říká Michaela Kociánová ze ZŠ Litvínov – Hamr.

Do výzvy se zapojila také Základní škola Dobřany v okrese Plzeň jih. „Už při vyhlášení kampaně Miluji jídlo, neplýtvám jsem věděla, že to bude těžké. Řešení je dlouhodobý proces. Děti ani dospělí nejsou vychováváni k šetření. Až naší osvětou si někteří uvědomili, o jak velký problém se jedná. Za naši jídelnu mám radost, konečně začaly zbytky ubývat,“ vysvětluje Renáta Černá, vedoucí školní jídelny. Po osvětě se podařilo množství vyhazovaných pokrmů snížit o téměř 15 procent.

Úspěch měla aktivita v Základní škole Dubá. Žáci měřením zjistili, že se množství odpadu poté, co žáci prošli osvětou, snížilo o 25 procent. „Zavedli jsme také společné obědy třídního učitele s žáky a osvětu s využitím materiálů Skutečně zdravé školy provedli ve všech třídách,“ říká Jana Mašková, zástupkyně ředitelky školy.

Základní škola Slovan Kroměříž dosáhla také výrazného zlepšení. „První diagramy a grafy s výsledky sledování množství odpadu ve školní jídelně na Slovanu v Kroměříži byly pro mnohé žáky, ale i učitele, alarmující. Rozjela se velká reklamní akce, do které se zapojil i školní parlament při ZŠ Slovan. Ve třídách se diskutovalo, hodnotilo a navrhovalo a v hodinách výtvarné výchovy vznikaly plakáty a slogany nabádající všechny „Slovaňáky“ k šetření potravinami. Výsledky dalšího měření už byly uspokojivější – téměř o 20 procent menší množství odpadu než při prvním měření,“ vysvětluje Hana Koláčková, zástupce ředitele školy.

Zapojila se také Základní škola a Mateřská škola Višňové z okresu Znojmo. „Osvětovou kampaň realizujeme ve spolupráci s žákovským parlamentem a aktivně se v roli tazatelů v rámci auditu účastnila většina žáků 2. stupně. Podařilo se nám zvýšit povědomí dětí o dopadech plýtvání potravinami a diskutovat o opatřeních, která mohou vést ke snížení množství vyhazovaných potravin v rodinách. Přidanou hodnotou pak byla spolupráce dětí napříč školou. Samozřejmě je skvělé, že se nám podařilo snížit množství odpadu v jídelně o skoro 15 procent,“ říká Jiří Beran, ředitel školy.

S úspěchem se do výzvy zapojila také Anglická Základní škola Brno. "Výsledkem je, že ke zlepšení a tedy ke snížení množství vyhozeného jídla opravdu došlo. Nicméně změna nebyla tak markantní a podle mě je to právě tím, že už od začátku jsem měla příjemný pocit z toho, že naše děti zas tak moc jídlem v jídelně neplýtvají. Projekt se nám velice líbil a věříme, že měl velký smysl. Do jeho zpracovávání se zapojily všechny věkové kategorie naší základní školy od prvňáčků až po páťáky," říká Irena Janíčková, vedoucí školní družiny. 

„Velké množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách je problém, který není možné vyřešit rychle a jednoduše. Příčin je mnoho a zdaleka ne vždy jsou na vině školní kuchyně. Nicméně příklady ze škol ukazují, že možnosti řešení existují a množství jídla lze po zavedení konkrétních opatření snížit,“ říká Tomáš Václavík ze Skutečně zdravé školy. Doplňuje jej expert na výživu Petr Fořt: „Současný systém stravování ve školách není schopen zabránit plýtvání. Děti nelze nutit sníst, co si objednají, protože jde o to, zda mají hlad, zda na to mají momentálně chuť. Dospělý člověk, je-li moudrý, si uvaří či vybere, na co má zrovna chuť.“

Veškeré informace o výzvě, návod na zapojení a metodické návody pro učitele jsou dostupné na webu http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam.

Záštitu výzvě „Miluji jídlo, neplýtvám“ udělila Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo životního prostředí České republiky a ministr zemědělství ČR.

Plýtvání potravinami ve školních jídelnách pokračuje, některé školy ale ukazují, že existují možnosti zlepšení 1Plýtvání potravinami ve školních jídelnách pokračuje, některé školy ale ukazují, že existují možnosti zlepšení 1Plýtvání potravinami ve školních jídelnách pokračuje, některé školy ale ukazují, že existují možnosti zlepšení 1Plýtvání potravinami ve školních jídelnách pokračuje, některé školy ale ukazují, že existují možnosti zlepšení 1
Zpět na výpis