Výhody zapojení do programu pro vaši školu

Skutečně zdravá škola je mezinárodně oceňovaný program, který vaší škole zajistí kvalitní stravování a vzdělávání dětí a žáků o jídle. Nezávislé hodnocení ukazuje, že jedinečný celoškolní přístup pozitivně přispívá ke zdraví a pohodě dětí a má pozitivní vliv na rozvoj jejich klíčových kompetencí. 

Naší vizí je, aby se Skutečně zdravé školy staly inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu prostřednictvím rozvíjení kultury zdravého a udržitelného stravování. Pokud vás tato vize oslovuje, přidejte se do sítě více než 500 škol a pojďte ji s námi společně naplňovat.

Pokud chcete ukázat veřejnosti, že děláte fantastickou práci při zvyšování kvality školního stravování a vzdělávání o jídle, poskytneme vám veškerou podporu a zdroje, jež vás dovedou k získání certifikátu Skutečně zdravá škola nebo školka. Poskytneme vám osobní a cílené vedení přizpůsobené vaší situaci, veškeré metodické návody a postupy a pomůžeme vaše úspěchy náležitě propagovat.

Skutečně zdravá škola/školka: roční poplatek 2 400 Kč (jen 200 Kč měsíčně)

Plná podpora a certifikace jen za 25 procent skutečných nákladů: Podpora každé školy, která pracuje na plnění kritérií programu, stojí spolek Skutečně zdravá škola ročně přibližně 9 600 Kč v osobních nákladech, poplatcích a službách. V této sumě je zahrnuta práce manažerky programu, osobní poradenství a podpora školám, tvorba metodických materiálů, provoz web stránky, příprava různých návodů, databází farem, tipů, měsíční Zpravodaj, pomoc s přípravou certifikace a hodnocení žádostí, organizace vzdělávacích a osvětových akcí, každoroční konference v Praze, výroba certifikátů a propagace zapojených škol. S ročním poplatkem 2 400 Kč tedy platíte jen 25 % reálných nákladů.

Poplatek za první rok je snížen na adekvátní částku 200 Kč za počet zbývajících měsíců od měsíce registrace. 

Přehled podpory a služeb poskytovaných Skutečně zdravým školám a školkám:

 • Úvodní informační webinář o programu a jak plnit kritéria programu pro celý tým školy.
 • Osobní konzultace, podpora v plnění kritérií a metodické vedení od koordinátorky programu (telefon, e-mail, webináře).
 • Soustavná podpora školního koordinátora programu.
 • Profil školy na webu SZŠ, včetně vlastního blogu a ukázky postupu v plnění kritérií.
 • Přístup k online návodům na plnění kritérií programu.
 • Přístup k online metodickým materiálům pro pedagogy.
 • Zdarma informačně vzdělávací webináře pro pracovníky školní jídelny a/nebo pedagogy každý měsíc. 
 • Zdarma tištěné metodické materiály (karty, metodické návody a pracovní listy, vzdělávací programy).
 • 30% sleva na všechny vzdělávací služby. 
 • Přístup k online návodům na realizaci celoškolních projektů a kampaní.
 • Přístup k online příkladům z praxe zapojených škol.
 • Přístup k online mapě vzdělávacích farem - možnost exkurzí.
 • Přístup k online návodům, tipům a doporučením pro kuchařky školní jídelny.
 • Přístup k online mapě Skutečně zdravých dodavatelů kvalitních potravin do školních jídelen.
 • Přístup k online kuchařským receptům.
 • Pomoc s přípravou žádosti o certifikaci koordinátorkou programu (telefon, e-mail, webinář).
 • Přístup k online žádosti o certifikaci, možnost vložení dokumentace plnění kritérií, odeslání žádosti a kontroly týmem SZŠ.
 • Hodnocení a zpětná vazba na vaši žádost o certifikaci.
 • Certifikát (tištěný, zarámovaný).
 • Certifikát ve formě banneru na web školy.
 • Účast na slavnostním předávání certifikátů na celostátní konferenci.
 • Pořádání vzdělávacích a osvětových aktivit ve školách dle aktuálních možností.
 • Propagace školy: 1 x za dva roky reportáž ze školy na facebooku/instagramu SZŠ, tisková zpráva pro regionální média, informování zřizovatele školy o zisku certifikátu.
 • Účast na konferenci Skutečně zdravá škola zdarma.
 • Banner o zapojení do programu k umístění na web vaší školy.
 • Měsíční Zpravodaj SZŠ.

Služby a výhody partnerů Skutečně zdravé školy:

Skutečně zdravé školy mohou čerpat další výhodné nabídky a slevy od Skutečně zdravých dodavatelů a partnerů programu (například od společností PROBIO, Country Life, Kapsima, EcoLab, Tierra Verde a další).